திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
kaNpuruvap puuttu
kaṇpuruvap pūṭṭu
ampalaththarasee
ampalattarasē
Sixth Thirumurai

133. pirapanjsa veRRi
pirapañsa veṟṟi

  thaazisai
  thirussiRRampalam
 • 1. arutsoothi aaneenenRu aRaiyappaa murasu
  aruLaatsi peRReenenRu aRaiyappaa murasu
  marutsaarpu thiirntheenenRu aRaiyappaa murasu
  maraNantha virntheenenRu aRaiyappaa murasu.

முரசறைதல் // பிரபஞ்ச வெற்றி