திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಸೂತುಮನ್ನು ಮಿಂದೈಯೇ
sūtumaṉṉu mintaiyē
ತಙ್ಕುಱುವಂಪು
taṅkuṟuvampu
Sixth Thirumurai

137. ನಟು ನಾಟಿ
naṭu nāṭi

நடு நாடி // நடு நாடி

No audios found!