திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
vaana siRkana
vāṉa siṟkaṉa
viraiseer sataiyaay
viraisēr saṭaiyāy
Sixth Thirumurai

141. othavatangkaathu
otavaṭaṅkātu

ஒதவடங்காது // ஒதவடங்காது

No audios found!