திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திரு உலாத் திறம்
tiru ulāt tiṟam
புணரா விரகு பொருந்துறு வேட்கையின் இரங்கல்
puṇarā viraku poruntuṟu vēṭkaiyiṉ iraṅkal
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

009. வியப்பு மொழி
viyappu moḻi

No audios found!