திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
குறி ஆராய்ச்சி
kuṟi ārāychsi
ஆற்றாக் காதலின் இரங்கல்
āṟṟāk kātaliṉ iraṅkal
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

012. காட்சி அற்புதம்
kāṭsi aṟputam

No audios found!