திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சோதிடம் நாடல்
sōtiṭam nāṭal
காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

016. திருஅருட் பெருமிதம்
tiruaruṭ perumitam

No audios found!