திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
காதற் சிறப்புக் கதுவா மாண்பு
kātaṟ siṟappuk katuvā māṇpu
காதல் மாட்சி
kātal māṭsi
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

018. ஆற்றா விரகம்
āṟṟā virakam

No audios found!