திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
(பொது) தனித் திருமாலை
(potu) taṉit tirumālai
இன்ப மாலை
iṉpa mālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

058. அருண்மொழி மாலை
aruṇmoḻi mālai

No audios found!