திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடேசர் கொம்மி
naṭēsar kommi
நடேசர் கீர்த்தனை
naṭēsar kīrttaṉai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

106. சிலதா ஸம்வாதம்
silatā shamvātam