திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நடேசர் கீர்த்தனை
naṭēsar kīrttaṉai
வினா உத்தரம்
viṉā uttaram
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

108. இன்னந் தயவு வரவிலையா
iṉṉan tayavu varavilaiyā