திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வேட்கைக் கொத்து
vēṭkaik kottu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

113. தலைமகளின் முன்ன முடிபு
talaimakaḷiṉ muṉṉa muṭipu

No audios found!