திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவ தரிசனம்
siva tarisaṉam
அனுபோக நிலயம்
aṉupōka nilayam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

024. வாதனைக் கழிவு
vātaṉaik kaḻivu

No audios found!