திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பேரானந்தப் பெருநிலை
pērāṉantap perunilai
இறைவனை ஏத்தும் இன்பம்
iṟaivaṉai ēttum iṉpam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

048. ஆண்டருளிய அருமையை வியத்தல்
āṇṭaruḷiya arumaiyai viyattal

No audios found!