திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவபுண்ணியப் பேறு
sivapuṇṇiyap pēṟu
சன்மார்க்க நிலை
saṉmārkka nilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

071. அந்தோ பத்து
antō pattu