திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இறைவனை ஏத்தும் இன்பம்
iṟaivaṉai ēttum iṉpam
பெறாப் பேறு
peṟāp pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

050. திருநடப் புகழ்ச்சி
tirunaṭap pukaḻchsi