திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
தோழிக் குரிமை கிளத்தல்
tōḻik kurimai kiḷattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

080. திருவடிப் பெருமை
tiruvaṭip perumai

No audios found!