திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
suuthumannu minthaiyee
sūtumaṉṉu mintaiyē
thangkuRuvampu
taṅkuṟuvampu
Sixth Thirumurai

137. n-atu n-aati
naṭu nāṭi

நடு நாடி // நடு நாடி

No audios found!