திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तङ्कुऱुवम्पु
taṅkuṟuvampu
वाऩ सिऱ्कऩ
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. पॊतु निलै अरुळ्वतु
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!