திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वाऩ सिऱ्कऩ
vāṉa siṟkaṉa
विरैसेर् सटैयाय्
viraisēr saṭaiyāy
Sixth Thirumurai

141. ऒतवटङ्कातु
otavaṭaṅkātu

ஒதவடங்காது // ஒதவடங்காது

No audios found!