திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அறிவரும் பெருமை
aṟivarum perumai
எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

019. அருள்விடை வேட்கை
aruḷviṭai vēṭkai

No audios found!