திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஸ்ரீ சிவசண்முக நாம ஸங்கீர்த்தன லகிரி
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
நற்றுணை விளக்கம்
naṟṟuṇai viḷakkam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

004. நமச்சிவாய ஸங்கீர்த்தன லகிரி
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri