திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவானந்தப் பத்து
sivāṉantap pattu
தவத்திறம் போற்றல்
tavattiṟam pōṟṟal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

028. சந்நிதி முறையீடு
sanniti muṟaiyīṭu

No audios found!