திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
எதிர்கொள் பத்து
etirkoḷ pattu
நெஞ்சறை கூவல்
neñsaṟai kūval
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

034. நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal

No audios found!