திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal
நெஞ்சைத் தேற்றல்
neñsait tēṟṟal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

035. நெஞ்சறை கூவல்
neñsaṟai kūval

No audios found!