திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திரு உலாப் பேறு
tiru ulāp pēṟu
இரங்கன் மாலை
iraṅkaṉ mālai
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

002. நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

No audios found!