திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
திரு உலா வியப்பு
tiru ulā viyappu
மூன்றாம் திருமுறை / Third Thirumurai

003. இரங்கன் மாலை
iraṅkaṉ mālai

No audios found!