திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
viṇṇappak kaliveṇpā
viṇṇappak kaliveṇpā
sivanēsa veṇpā
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. neñsaṟivuṟuttal
neñsaṟivuṟuttal

  kāppu
  kuṟaḷveṇpā
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. sīrsāṉṟa mukkaṭ sivakaḷiṟṟaich sērntiṭilām
  pērsāṉṟa iṉpam peritu.
 • 2. āṟu mukattāṉ aruḷaṭaiyiṉ āmellāp
  pēṟu mikattāṉ peritu.
 • kaliveṇpā
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. poṉṉār malaipōl polivuṟ ṟasaiyāmal
  ennāḷum vāḻiyanī eṉṉeñsē - piṉṉāṉa
 • 2. ippiṟappi ṉōṭiṅ keḻupiṟappum aṉṟiyeṉai
  eppiṟappum viṭṭakalā eṉṉeñsē - seppamuṭaṉ
 • 3. sevvorusār niṉṟu siṟiyēṉ kiḷakkiṉṟa
  ivvorusol kēṭṭiṭuka eṉṉeñsē - evvev
 • 4. ulakum paravum orumutalāy eṅkum
  ilakum sivamāy iṟaiyāy - vilakum
 • 5. uruvāy uruvil uruvāy uruvuḷ
  aruvāy aruvil aruvāy - uruaruvāy
 • 6. nittiyamāy nirkkuṇamāy niṟsalamāy niṉmalamāych
  sattiyamāych sattuvamāyt tattuvamāy - muttiyaruḷ
 • 7. oṉṟāyp palavāy uyirāy uyirkkuyirāy
  naṉṟāy navamāy naṭunilaiyāy - niṉṟōṅkum
 • 8. vētamāy vētānta vittāy viḷaṅkupara
  nātamāy nātānta nāyakamāy - ōtum
 • 9. seṟivāyt tiramāych sitākāsa māychsol
  aṟivāy aṟivuḷ aṟivāy - neṟimēvu
 • 10. kālamāyk kālam kaṭanta karuttāynaṟ
  sīlamāych siṟparamāych siṉmayamāy - ñālam
 • 11. poruntāp poruḷāyp poruntum poruḷāyp
  peruntā rakamsūḻnta pēṟāyt - tiruntāta
 • 12. pōkkum varattumilāp pūraṇamāyp puṇṇiyarkaḷ
  nōkkum tiṟatteḻunta nuṇṇuṇarvāy - nīkkamilā
 • 13. ātiyāy ātinaṭu antamāy āṅkakaṉṟa
  sōtiyāych sōtiyāch soṟpayaṉāy - nītiyāy
 • 14. āṅkāra nīkkum akāra ukāramatāy
  ōṅkāra māyavaṟṟiṉ uṭporuḷāyp - pāṅkāṉa
 • 15. sittamāych sittānta tēsāyt tikamparamāych
  sattamāych sutta satānilaiyāy - vittamāy
 • 16. aṇṭamāy aṇṭat taṇuvāy aruḷakaṇṭā
  kaṇṭamāy āṉantā kāramatāy - aṇṭattiṉ
 • 17. appālāy ippālāy aṇmaiyāych sēymaiyatāy
  eppālāy eppālum illatumāych - seppālum
 • 18. neñsālum kāya nilaiyālum annilaikkuḷ
  añsāluṅ kāṇṭaṟ karumpatamāy - eñsāp
 • 19. paramāyp pakāpporuḷāyp pālāych suvaiyiṉ
  taramāyp parappiramam tāṉāy-varamāya
 • 20. oṉpāṉ vaṭivāy oḷiyeṇ kuṇakkaṭalāy
  aṉpāy akanilaiyāy aṟputamāy - iṉpāy
 • 21. akamāyp puṟamāy akampuṟamāy nīṅkum
  sakamāych sakamāyai tāṉāy - sakamāyai
 • 22. illātāy eṉṟum iruppatāy yātoṉṟum
  kollātārk kiṉpam koṭuppatāy - ellārkkum
 • 23. naṇṇuvatāy naṇṇātāy nalviṉaiyāy alviṉaiyāy
  eṇṇuvatāy eṇṇiṉ iyalātāy - eṇṇukiṉṟa
 • 24. vāṉāy nilaṉāy vaḷiyāy aṉalāynīr
  tāṉāy vaḻipaṭunāṉ tāṉtāṉāy - vāṉāti
 • 25. oṉṟiṭattum oṉṟātāy oṉṟuvatāy āṉantam
  maṉṟiṭattil eṉṟum vativatāy - oṉṟiyatōr
 • 26. ainniṟamāy anniṟattiṉ āmoḷiyāy avvoḷikkuḷ
  enniṟamum vēṇṭā iyaṉiṟamāy - munniṟattil
 • 27. pūppatuvāyk kāppatuvāyp pōkkuvatāyt tēkkuvatāy
  nīppatuvāyt taṉṉuḷ niṟuttuvatāyp - pūppatiṉṟi
 • 28. vāḷā tiruppatuvāy vātaṉā tītamāy
  nīḷātu nīṇṭa nilaiyiṉatāy - mīḷāp
 • 29. peritāych siṟitāyp peritum siṟitum
  aritāy aritil aritāyt - turiya
 • 30. veḷiyāyp paraveḷiyāy mēvupara vintiṉ
  oḷiyāych sivāṉanta ūṟṟāyt - teḷiyāti
 • 31. kaṟpakamāyk kāṇuñsaṅ kaṟpa vikaṟpamāy
  niṟpatā kāra niruvikaṟpāyp - poṟpuṭaiya
 • 32. muchsuṭarāy muchsuṭarkkum muṉṉoḷiyāyp piṉṉoḷiyāy
  echsuṭarum pōtā iyaṟsuṭarāy - achsil
 • 33. niṟaivāyk kuṟaivāy niṟaikuṟai villātāy
  maṟaivāy veḷiyāy maṉuvāy - maṟaiyāta
 • 34. sachsitā ṉantamatāyt taṉṉikaroṉ ṟillātāy
  vichsaiyāl ellām virippatuvāy - mechsukiṉṟa
 • 35. yōkamāy yōkiyar yōkat teḻuntasiva
  pōkamāyp pōkiyāyp pōkamaruḷ - ēkamāyk
 • 36. kēvalamāych sutta sakalamāyk kīḻchsakala
  kēvalaṅkaḷ saṟṟum kiṭaiyātāy - māvalattil
 • 37. kāṭsiyāyk kāṇpāṉāyk kāṇap paṭuporuḷāych
  sūṭsiyāych sūṭsiyāl tōyvaritāy - māṭsipeṟach
 • 38. seypavaṉāych seytoḻilāych seyporuḷāych seytoḻilāl
  uypavaṉāy uyvikkum uttamaṉāy - moykoḷ
 • 39. atuvāy avaḷāy avaṉāy avaiyum
  katuvātu niṉṟa kaṇippāyk - katuvāmal
 • 40. aiyam tiripō ṭaṟiyāmai viṭṭakaṟṟip
  poyyeṉpa toṉṟum poruntārāych - seyyeṉṟa
 • 41. ōrviṉaiyil iṉpamumaṟ ṟōrviṉaiyil tuṉpamumām
  sārviṉaiviṭ ṭōṅkum takaiyiṉarāyp - pārviṉaiyil
 • 42. ōrpāl veṟuppumaṟṟai ōrpāl viruppumuṟum
  sārpāl mayaṅkāt takaiyiṉarāych - sārpāya
 • 43. ōriṭattil taṇmaiyumaṟ ṟōriṭattil veñsiṉamum
  pāriṭattil koḷḷāp parisiṉarāy - nīriṭattil
 • 44. taṇmainika rāteṉṟum sāntam paḻuttuyarnta
  oṇmaiyuṭaṉ oṉṟai uṇarntavarāy - veṇmaiyilā
 • 45. oṉṟum aṟiviṉ utayāti īṟaḷavum
  eṉṟum iraṇṭeṉpa tillavarāy - maṉṟavoḷir
 • 46. ammūṉṟi ṉuḷḷē aṭukkivarum oṉṟakaṉṟa
  mummūṉṟiṉ mūṉṟum muṉintavarāyt - tammūṉṟi
 • 47. vīṭātu niṉṟum virintum vikaṟpanaṭai
  nāṭātu nāṉkum nasittavarāy - ūṭāka
 • 48. eñsāmal añsiṉ iṭamāy naṭamāṭum
  añsāti añsum aṟuttavarāy - eñsāmal
 • 49. īṇṭāṇ ṭaruḷum iṟaiyōr tamaiyāṟil
  āṇṭāṇṭu kaṇṭā ṟakaṉṟavarāy - īṇṭātu
 • 50. vāḻiyuṟṟa vāṉōrum vantu tamakkiraṇṭō
  ṭēḻiyaṟṟa ēḻum ikantavarāy - ūḻiyaṟṟak
 • 51. kaṭṭiniṉṟuṭ sōtiyoṉṟu kāṇat toṭaṅkukiṉṟōr
  eṭṭukiṉṟa eṭṭiṉmēl eytiṉarāyk kaṭṭukiṉṟa
 • 52. tēṉtōy karuṇaich sivaṅkalantu tēkkukiṉṟa
  sāṉṟōrtam uḷḷam taṇavātāy - māṉṟamalat
 • 53. tākkoḻintu tattuvattiṉ sārpām - taṉuvoḻintu
  vākkoḻintu māṇā maṉamoḻintu - ēkkamuṟa
 • 54. vāykkum sukamoḻintu maṇṇoḻintu viṇṇoḻintu
  sāykkum irāppakalum tāṉoḻintu - nīkkoḻintu
 • 55. nāṉumoḻi yātoḻintu ñāṉamoḻi yātoḻintu
  tāṉum oḻiyāmaṟ ṟāṉoḻintu - mōṉanilai
 • 56. niṟkum pirama niratisayā ṉantamatāy
  niṟkum parama niruttaṉevaṉ - taṟparamāy
 • 57. niṉṟāṉ evaṉaṉpar nēyamaṉat tēviraintu
  seṉṟāṉ evaṉsarva tīrttaṉevaṉ - vaṉtīmai
 • 58. illāṉ evaṉyārkkum īsaṉ evaṉyāvum
  vallāṉ evaṉanti vaṇṇaṉevaṉ - kallālil
 • 59. suṭṭakaṉṟa ñāṉa sukātītam kāṭṭimuṟṟum
  viṭṭakaṉṟa yōka viṉōtaṉevaṉ - maṭṭakaṉṟa
 • 60. aṇṭaṅkaḷ ellām aṇuvil aṭaittaruḷit
  tiṇṭaṅku māṟiruttum sittaṉevaṉ - paṇṭaṅku
 • 61. vīyāch siṟupeṇ viḷaiyāṭṭuḷ aṇṭamelām
  tēyātu kūṭṭuvikkum sittaṉevaṉ - yāyātum
 • 62. vēṇṭāmai vēṇṭuvatu mēvāta sittartamait
  tīṇṭātu tīṇṭukiṉṟa sittaṉevaṉ - īṇṭōtu
 • 63. paṟṟuruvāyp paṟṟāp paravaṇuviṉ uḷviḷaṅkum
  siṟṟuruvāy uḷḷoḷikkum sittaṉevaṉ - maṟṟuruviṉ
 • 64. vaiyātu vaittulakai māvin tirasālam
  seyyātu seyvikkum sittaṉevaṉ - naiyāmal
 • 65. appiṭaivaip pāmulakil āruyirai māyaiyeṉum
  seppiṭaivait tāṭṭukiṉṟa sittaṉevaṉ - oppuṟavē
 • 66. nillāta kāṟṟai nilaiyāk kaṭattaṭaittuch
  sellātu vaikkiṉṟa sittaṉevaṉ - pollāta
 • 67. vempāmpai mēlaṇintōr vempuṟṟiṉ uḷḷiruntē
  sempāmpai āṭṭukiṉṟa sittaṉevaṉ - tampāṅkar
 • 68. oṇkayiṟṟāṉ oṉṟiṉṟi uṇṇiṉ ṟuyirkaḷaiyūḻt
  tiṇkayiṟṟāṉ āṭṭukiṉṟa sittaṉevaṉ - vaṇkaiyuṭait
 • 69. tāṉasaintāl maṟṟaich sakamasaiyum eṉṟumaṟai
  tēṉasaiyach sollukiṉṟa sittaṉevaṉ - ūṉamiṉṟip
 • 70. pērttuyirka ḷellāmōr peṇpiḷḷai yiṉvasamāych
  sērttu varuvikkum sittaṉevaṉ - pōrttumika
 • 71. alviravuṅ kālai akilamelām taṉpatattōr
  silviralil sērkkiṉṟa sittaṉevaṉ - palvakaiyāyk
 • 72. kaikalanta vaṇmaik karuppā sayappaiyuḷ
  seykaruvuk kūṭṭuvikkum sittaṉevaṉ - uykaruvai
 • 73. meyvaitta vērvaiyiṉum vīḻnilattum aṇṭattum
  seyvittaṅ kūṭṭuvikkum sittaṉevaṉ - uyvikkum
 • 74. vittoṉṟum iṉṟi viḷaivit taruḷaḷikkum
  sitteṉṟum vallavoru sittaṉevaṉ - sattuṭaṉē
 • 75. uṟpatti yāyulakil oṉpatuvāyp pāvaikaḷsey
  siṟpat toḻilvalla sittaṉevaṉ - paṟpalavām
 • 76. kārā ḻikaḷaik karaiyiṉṟi ellaiyilāch
  sērūḻi niṟkavaitta sittaṉevaṉ - pērāta
 • 77. nīrmēl neruppai nilaiyuṟavait tevvulakum
  sīrmē vuṟachseyyum sittaṉevaṉ - pārāti
 • 78. aintilaintu nāṉkorumūṉ ṟāmiraṇṭoṉ ṟāymuṟaiyē
  sintaiyuṟa niṉṟaruḷum sittaṉevaṉ - pantamuṟa
 • 79. āṇpeṇṇāyp peṇṇāṇāy aṇmai taṉaivāṉiṉ
  sēṇpaṇṇa vallavoru sittaṉevaṉ - māṇpaṇṇāp
 • 80. pēṭāṇāyp peṇṇāyap peṇṇāṇ perumpēṭāych
  sēṭākach seyyavalla sittaṉevaṉ - sēṭāya
 • 81. veṇmai kiḻamāy viruttamanta veṇmaiyatāyt
  tiṇmai peṟachseyyum sittaṉevaṉ - oṇmaiyilā
 • 82. ōṭṭiṉaichsem poṉṉā yuyarsempoṉ ōṭākach
  sēṭṭaiyaṟach seykiṉṟa sittaṉevaṉ - kāṭṭiluṟu
 • 83. kāñsirattaik kaṟpakamāyk kaṟpakattaik kāñsiramāyt
  tēñsivaṇach seykiṉṟa sittaṉevaṉ - vāñsaiyuṟa
 • 84. nāraṇaṉsēy nāṉmukaṉāy nāṉmukaṉsēy nāraṇaṉāych
  sīraṇavach seyyavalla sittaṉevaṉ - pēraṇavak
 • 85. kommai peṟuṅkōṭā kōṭiyaṇṭam ellāmōr
  semmayirkkāl uṭpukuttum sittaṉevaṉ - semmaiyilā
 • 86. vempuliyai veṇpāl viḷaipasuvāy appasuvaich
  sempuliyāch seyyavalla sittaṉevaṉ - ampuliyai
 • 87. aṅkatiroṇ seṅkatirāy ampuliyāyp pampukiṉṟa
  seṅkatiraich seyyavalla sittaṉevaṉ - tuṅkamuṟā
 • 88. ōraṇuvōr māmalaiyāy ōrmā malaiyatuvōr
  sīraṇuvāych seyyavalla sittaṉevaṉ - vīramuṭaṉ
 • 89. muṉṉakaiyā niṉṟatoru muppurattai aṉṟorukāl
  siṉṉakaiyāl tīmaṭutta sittaṉevaṉ - muṉṉayaṉmāl
 • 90. maṟṟirunta vāṉavarum vāyntasaikkā vaṇṇamoru
  siṟṟurumpai85 nāṭṭiniṉṟa sittaṉevaṉ - maṟṟavarpōl
 • 91. allā ayaṉum ariyum uruttiraṉum
  sellā neṟiniṉṟa sittaṉevaṉ - ollāta
 • 92. kalliṟ suvaiyāyk kaṉiyiṟ suvaiyilatāych
  sellap paṇikkavalla sittaṉevaṉ - allalaṟap
 • 93. pārkkiṉṟa yāvarkaṭkum pāvaṉā tītaṉeṉach
  sīrkkiṉṟa meyññāṉach sittaṉevaṉ - mārkkaṅkaḷ
 • 94. oṉṟeṉṟa mēlavarai oṉṟeṉ ṟuraittavarpāl
  seṉṟoṉṟi niṟkiṉṟa sittaṉevaṉ - aṉṟorunāḷ
 • 95. kallāṉai tiṉṉak karumpaḷittup pāṇṭiyaṉvīṇ
  sellā taḷittamakā sittaṉevaṉ - sollāta
 • 96. oṉṟē iraṇṭēmēl oṉṟiraṇṭē eṉpavaṟṟuḷ
  seṉṟē naṭuniṉṟa sittaṉevaṉ - seṉṟēṟum
 • 97. attirattai meṉmalarāy ammalarai attiramāych
  sittirattaip pēsuvikkum sittaṉevaṉ - ettalattum
 • 98. saṅkamatē86 tāparamāyt tāparamē saṅkamatāych
  seṅkaiyiṭā tāṟṟavalla sittaṉevaṉ - taṅkukiṉṟa
 • 99. sattellām ākich sayampuvāy āṉantach
  sittellām vallasiva sittaṉevaṉ - tattellām
 • 100. nīṭṭātu neñsam nilaittavarkkum taṉṉuṇmai
  kāṭṭātu kāṭṭiniṟkum kaḷvaṉevaṉ - pāṭṭōṭu
 • 101. vaṇṭāluṅ koṉṟai malarōy eṉamaṟaikaḷ
  kaṇṭālum kāṇāta kaḷvaṉevaṉ - toṇṭāka
 • 102. aḷḷam seṟiyārkkē aṉṟi aṟivārkkuk
  kaḷḷam seṟiyāta kaḷvaṉevaṉ - eḷḷalaṟak
 • 103. koṇṭavelān taṉpāl koṭukkumavar tammiṭattil
  kaṇṭavelām koḷḷaikoḷuṅ kaḷvaṉevaṉ - koṇṭuḷattil
 • 104. taṉṉaiyoḷik kiṉṟōrkaḷ tammuḷoḷit tuḷḷavelām
  kaṉṉamiṭak kaivanta kaḷvaṉevaṉ - maṇṇulakaich
 • 105. saṟpaṉaisey kiṉṟatirō tāṉameṉum sattiyiṉāl
  kaṟpaṉaisey tēmayakkum kaḷvaṉevaṉ - muṟpaṭumit
 • 106. toṇṭulakil uḷḷauyir tōṟumoḷit tāṟṟalelām
  kaṇṭulavu kiṉṟatoru kaḷvaṉevaṉ - viṇṭakalā
 • 107. maṇmayakkum poṉmayakkum mātar mayakkumeṉum
  kaṇmayakkam kāṭṭiniṟkum kaḷvaṉevaṉ - uṇmayakku
 • 108. māsu paṟikkum matiyuṭaiyōr tammuṭaiya
  kāsu paṟikkiṉṟa kaḷvaṉevaṉ - āsakaṉṟa
 • 109. peṇṇāl evaiyum piṟappittu maṟṟainutaṟ
  kaṇṇāl aḻikkiṉṟa kaḷvaṉevaṉ - eṇṇātu
 • 110. nāṉeṉṟu niṟkiṉ naṭuvēyan nāṉāṇat
  tāṉeṉṟu niṟkum saturaṉevaṉ - māṉeṉṟa
 • 111. māyaitaṉaik kāṭṭi maṟaippittam māyaiyiṟṟaṉ
  sāyaitaṉaik kāṭṭum saturaṉevaṉ - nēyamuṭaṉ
 • 112. nāṉmaṟaiyum nāṉmukaṉum nāraṇaṉum nāṭutoṟum
  tāṉmaṟaiyum mēṉmaich saturaṉevaṉ - vāṉmaṟaiyām
 • 113. muṉṉai maṟaikkum muṭipporuḷeṉ ṟāypavarkkum
  taṉṉai maṟaikkum saturaṉevaṉ - uṉṉukiṉṟōr
 • 114. sittattiṟ sutta sitākāsam eṉṟorusiṟ
  sattattiṟ kāṭṭum saturaṉevaṉ - muttareṉa
 • 115. yāvar iruntār avarkāṇa vīṟṟirukkum
  tēvar pukaḻtalaimait tēvaṉevaṉ - yāvarkaḷum
 • 116. ivvaṇattaṉ ivviṭattaṉ ivviyalaṉ eṉṟaṟiyāch
  sevvaṇattaṉ āmtalaimait tēvaṉevaṉ - meyvaṇattōr
 • 117. tāmvāḻa aṇṭa sarāsaraṅkaḷ tāmvāḻa
  nāmvāḻat taṉṉuraiyām nāṉmaṟaikaḷ - tāmvāḻach
 • 118. sāruruviṉ nallaruḷē sattiyāy meyyaṟiviṉ
  sīruruvē ōruruvām tēvaṉevaṉ - īruruvum
 • 119. oṉṟeṉ ṟuṇara uṇartti aṭiyaruḷam
  seṉṟaṅ kamarntaruḷum tēvaṉevaṉ - eṉṟeṉṟum
 • 120. taṟsakasam eṉṟē samayam samarasamām
  siṟsapaiyil vāḻkiṉṟa tēvaṉevaṉ - piṟpaṭumōr
 • 121. poyviṭṭu meynneṟiyaip pōṟṟittaṟ pōtattaik
  kaiviṭ ṭuṇarvē kaṭaippiṭittu - neyviṭṭa
 • 122. tīppōṟ kaṉalum serukkaṟavē seṅkamalap
  pūppōlum taṉtāḷ puṇaipaṟṟik - kāppāya
 • 123. veṇ­ ṟaṇintu vitirvitirttu meypoṭippak
  kaṇ­r aruvi kalantāṭi- uṇ­rmai
 • 124. eṉpuruki uḷḷuruki iṉpār uyiruruki
  aṉpuruki aṉpuruvam ākippiṉ - vaṉpakaṉṟu
 • 125. puṇṇiyā tiṅkaṭ purisaṭaiyāy poṉṉitaḻik
  kaṇṇiyā eṅkaḷ kaḷaikaṇṇē - eṇṇiyāṅ
 • 126. kaṉpark karuḷum arasē amutēpē
  riṉpak kaṭalē ematuṟavē - maṉpeṟṟu
 • 127. māṟṟuraiyāp poṉṉē maṇiyēem kaṇmaṇiyē
  ēṟṟuvanta meypporuḷē eṉṟunitam - pōṟṟiniṉṟāl
 • 128. uḷḷūṟi uḷḷat tuṇarvūṟi avvuṇarviṉ
  aḷḷūṟi aṇṇit tamutūṟit - teḷḷūṟum
 • 129. vāṉpōl paravi matipōl kuḷirntuyarkōl
  tēṉpōl maturikkum tēvaṉevaṉ - vāṉpōṉār
 • 130. māṇkoṭukkum teyva maṭantaiyarkku maṅkalappoṉ
  nāṇkoṭukka nañsuvanta nātaṉevaṉ - nāṇmalarpey
 • 131. tārttiyāyt tēvar arakaraveṉ ṟēttaaṭṭa
  mūrttiyāy niṉṟa mutalvaṉevaṉ - sīrttipeṟa
 • 132. īṇṭaṟ putavaṭivāy ettēva rēṉuniṉṟu
  kāṇṭaṟ karitām kaṇēsaṉevaṉ - vēṇṭuṟṟup
 • 133. pūmiyeṅkum vāḻttip pukaḻvār virumpumiṭṭa
  kāmiyaṅkaḷ īyum kaṇēsaṉevaṉ - nāmiyaṅka
 • 134. ēṇa varumiṭaiyū ṟellām akaṟṟiyaruḷ
  kāṇa emakkīyum kaṇēsaṉevaṉ - māṇavaru
 • 135. munta maṟaiyiṉ muḻupporuḷai nāṉmukaṟkut
  tanta aruṭkaṭalām sāmiyevaṉ - tantamakkām
 • 136. vātakaṟṟi uṇmai marapaḷittu vañsamalak
  kōtakaṟṟum neñsak kukēsaṉevaṉ - tītakaṟṟit
 • 137. taṅkum ulakaṅkaḷ sāyāmaṟ señsaṭaimēl
  kaṅkaitaṉaich sērtta kaṭavuḷevaṉ - eṅkuṟiṉum
 • 138. kūmpā nilaimaik kuṇattōr toḻukiṉṟa
  pāmpā paraṇap paramaṉevaṉ - kūmpātu
 • 139. pōṟṟuraittu niṟkum puṉitaṉmēl vantakoṭuṅ
  kūṟṟutaitta sentāḷ kuḻakaṉevaṉ - āṟṟaluṟu
 • 140. vaiyam tutikkum makāliṅka mūrttimutal
  aiyaintu mūrttiyeṉum aiyaṉevaṉ - aiyantīr
 • 141. vallārsol vaṇṇamenta vaṇṇamanta vaṇṇaṅkaḷ
  ellām uṭaiya vitattaṉevaṉ - ellārkkum
 • 142. tāmtalaiva rākattam tāḷtoḻumet tēvarkkum
  āntalaimai īntapara mārttaṉevaṉ - pōntuyirkaḷ
 • 143. eṅkeṅ kiruntumaṉat tiyātu viḻaintālum
  aṅkaṅ kiruntaḷikkum aṇṇalevaṉ - puṅkamikum
 • 144. aṇṇal tirumalarkkai āḻipeṟak kaṇṇiṭanta
  kaṇṇaṟ karuḷiyamuk kaṇṇaṉevaṉ - maṇṇiṭattil
 • 145. ōyātu sūlmutirnta ōrpeṇ taṉakkākat
  tāyāki vanta tayāḷaṉevaṉ - sēyāka
 • 146. vēlpiṭitta kaṇṇappaṉ mēvumechsil vēṇṭumitat
  tāṟposittu nērnta tayāḷaṉevaṉ - pāṟkuṭattait
 • 147. tāṉtantai eṉṟeṟintōṉ tāḷeṟinta taṇṭikkut
  tāṉtantai āṉa tayāḷaṉevaṉ - tāṉkoṇṭu
 • 148. sampu naṟuṅkaṉiyiṉ taṉvitaiyait tāḷpaṇinta
  sampu muṉikkīyum tayāḷaṉevaṉ - ampuviyil
 • 149. āṇṭavaṉeṉ ṟēttappoṉ ṉampalattil āṉantat
  tāṇṭavamsey kiṉṟa tayāḷaṉevaṉ - kāṇtakaiya
 • 150. muttuchsivikaiyiṉmēl muṉkāḻi ōṅkumuḻu
  muttait taṉivaitta muttaṉevaṉ - pattipeṟu
 • 151. nāvoṉṟarasarkku nāmtaruvēm nallūril
  vāeṉṟu vāymalarnta vaḷḷalevaṉ - pūvoṉṟu
 • 152. naṉṟoṇṭar suntararai nāmtaṭukka vantamaiyāl
  vaṉṟoṇṭaṉ nīeṉṟa vaḷḷalevaṉ - naṉṟoṇṭiṉ
 • 153. kāṇikkai yākak karuttaḷittār tammoḻiyai
  māṇikkam eṉṟuraitta vaḷḷalevaṉ - tāṇiṟkum
 • 154. taṉṉaṉpar tāmvaruntil saṟṟun tariyātu
  maṉṉaṉ paruḷaḷikkum vaḷḷalevaṉ - muṉṉaṉpil
 • 155. sālpuṭaiya nallōrkkut taṇṇaruḷtan tāṭkoḷavōr
  mālviṭaimēl vantaruḷum vaḷḷalevaṉ - māṉmutalōr
 • 156. tāmalaiyā vaṇṇam takaiyaruḷi ōṅkuveḷḷi
  māmalaivāḻ kiṉṟaaruḷ vaḷḷalevaṉ - āmavaṉē
 • 157. nammaip paṇikoṇṭu nāraṇaṉum nāṭaritām
  semmaik katiyaruḷnam teyvaṅkāṇ - emmaiyiṉum
 • 158. nāṭak kiṭaittal namakkaṉṟi nāṉmukaṟkum
  tēṭak kiṭaiyānam teyvaṅkāṇ - nīṭachsīr
 • 159. nalvan taṉaiseyyum nampōlvārk kōrñāṉach
  selvan tarunamatu teyvamkāṇ - solvanta
 • 160. eṇmaipeṟum nāmulakil eṉṟum piṟantiṟavāt
  tiṇmai aḷittaruḷnam teyvamkāṇ - vaṇmaiyuṟa
 • 161. muppāḻ kaṭanta muḻuppāḻuk kappālaich
  seppātu seppuṟunam tēsikaṉkāṇ - tappātu
 • 162. tīrā iṭumpait tiripeṉpati yātoṉṟum
  sērā neṟiyaruḷnam tēsikaṉkāṇ - ārātu
 • 163. nittam teriyā nilaimē viyanamatu
  sittam teḷivikkum tēsikaṉkāṇ - vittareṉa
 • 164. yātoṉṟum tērā tiruntanamak kivvulakam
  tīteṉ ṟaṟivitta tēsikaṉkāṇ - kōtiṉṟi
 • 165. ōsai peṟukaṭalsū ḻuṟṟa vulakiṉammai
  āsai yuṭaṉīṉṟa appaṉkāṇ - māsuṟavē
 • 166. vaṉpāy vaḷarkkiṉṟa maṟṟaiyarpō lallāmal
  aṉpāy namaivaḷarkkum appaṉkāṇ - iṉpāka
 • 167. ippāril sēyār itayam malarntammai
  appā eṉumnaṅkaḷ appaṉkāṇ - seppāmal
 • 168. eḷḷit tirintālum intā87 eṉ ṟiṉṉamutam
  aḷḷik koṭukkunama tappaṉkāṇ - uḷḷikkoṇ
 • 169. ṭiṉṟē aruḷvāy eṉattutikkil āṅkunamak
  kaṉṟē aruḷunama tappaṉkāṇ - naṉṟēmuṉ
 • 170. kātaravu seytu88 nalam kaṟpittup piṉperiya
  ātaravu seyyunaṅkaḷ appaṉkāṇ - kōtuṟumā
 • 171. vañsamalat tālvarunti vāṭukiṉṟa nantamaiyē
  añsalañsa leṉṟaruḷum appaṉkāṇ - tuñsaleṉum
 • 172. nachseṉṟa vātaṉaiyai nāḷumeṇṇi nāmañsum
  achsam keṭuttāṇṭa appaṉkāṇ - nichsalumiṅ8
 • 173. kēyiravum ellum eḷiyēm piḻaittapiḻai
  āyiramum tāṉpoṟukkum appaṉkāṇ - sēyiraṅkā
 • 174. muṉṉam eṭuttaṇaittu muttamiṭṭup pālaruttum
  aṉṉaiyiṉum aṉpuṭaiya appaṉkāṇ - maṉṉulakil
 • 175. vaṉmai yaṟappattu mātam sumantunamai
  naṉmai tarappeṟṟa naṟṟāykāṇ - immaitaṉil
 • 176. aṉṟorunāḷ nampasikaṇ ṭantō tariyātu
  naṉṟiravilsōṟaḷitta naṟṟāykāṇ - eṉṟumaruṭ
 • 177. semmai ilāchsiṟiya tēvarkaḷpāl sērkkātu
  nammai vaḷarkkiṉṟa naṟṟāykāṇ - summaiyeṉa
 • 178. mūḷum peruṅkuṟṟam muṉṉimēl mēṟseyiṉum
  nāḷum poṟuttaruḷum naṟṟāykāṇ - mūḷukiṉṟa
 • 179. vaṉṉeṟiyiṟ seṉṟālum vāveṉ ṟaḻaittunamai
  naṉṉeṟiyiṟ sērkkiṉṟa naṟṟāykāṇ - senneṟiyiṉ
 • 180. nāmtēṭā muṉṉam namaittēṭip piṉputaṉai
  nāmtēṭach seykiṉṟa naṟṟāykāṇ - āmtōṟum
 • 181. kālam aṟintē kaṉivōṭu nallaruṭpāl
  ñālam misaiyaḷikkum naṟṟāykāṇ - sālavuṟu
 • 182. vempiṇiyum vētaṉaiyum vēsaṟikkai yumtuyarum
  nampasiyum tīrttaruḷum naṟṟāykāṇ - ampuviyil
 • 183. vennīril āṭṭiṭilem meynōkum eṉṟaruḷām
  naṉṉīril āṭṭukiṉṟa naṟṟāykāṇ - ennīriṉ
 • 184. mēlāy namakku viyaṉulakil aṉpuṭaiya
  nālā yiramtāyil naṟṟāykāṇ - ēlātu
 • 185. vāṭiyaḻu tālem varuttam tariyātu
  nāṭieṭut taṇaikkum naṟṟāykāṇ - nīṭulakil
 • 186. tāṉpāṭakkēṭṭut tamiyēṉ kaḷikkumuṉṉam
  nāṉpāṭakkēṭṭuvakkum naṟṟāykāṇ - vāṉpāṭum
 • 187. ñāṉamaṇam seyyaruḷām naṅkaitaṉait tantunamak
  kāṉamaṇam seyvikkum ammāṉkāṇ - tēṉiṉoṭum
 • 188. iṉpāl amutāti ēkkamuṟa iṉṉaruḷkoṇ
  ṭaṉpāl viruntaḷikkum ammāṉkāṇ - vaṉpāva
 • 189. āḻkaṭalvīḻn tuḷḷam aḻuntum namaiyeṭuttuch
  sūḻkaraiyil ēṟṟum tuṇaivaṉkāṇ - vīḻkuṇattāl
 • 190. iṉpam eṉaittum ituveṉ ṟaṟiyānam
  tuṉpam tuṭaikkum tuṇaivaṉkāṇ - vaṉpavamām
 • 191. tīneṟiyiṟ seṉṟu tiyaṅkukiṉṟa nantamakkut
  tūneṟiyaik kāṭṭum tuṇaivaṉkāṇ - mānilattil
 • 192. iṉṟutoṭṭa taṉṟi yiyaṟkaiyāy nantamakkut
  toṉṟutoṭṭu vantavaruṭ suṟṟaṅkāṇ - toṉṟutoṭṭē
 • 193. āyumuṭaṟ kaṉpuṭaittām āruyiriṟ ṟāṉsiṟanta
  nēyamvaitta nammuṭaiya nēsaṉkāṇ - pēyareṉa
 • 194. vāṅkātu nāmē maṟantālum nammaiviṭṭu
  nīṅkāta nammuṭaiya nēsaṉkāṇ - tīṅkāka
 • 195. īṭṭukiṉṟa āpattil intā eṉaaruḷai
  nīṭṭukiṉṟa nammuṭaiya nēsaṉkāṇ - kūṭṭulakil
 • 196. pulleṉṟa māyaiyiṭaip pōntōṟum nammaiyiṅku
  nilleṉ ṟiruttukiṉṟa nēsaṉkāṇ - silleṉṟeṉ
 • 197. uṭṭūvum taṉṉaimaṟan tuṇṭālum maṟṟataṟku
  niṭṭūram seyyāta nēsaṉkāṇ - naṭṭūrntu9
 • 198. vañsamatu nāmeṇṇi vāḻntālum tāṉsiṟitum
  neñsilatu vaiyāta nēsaṉkāṇ - eñsalilāp
 • 199. pārniṉṟa nāmkiṭaiyāp paṇṭametu vēṇṭiṭiṉum
  nērniṉ ṟaḷittuvaru nēsaṉkāṇ - ārvamuṭaṉ
 • 200. ārntanamak kivviṭattum avviṭattum evviṭattum
  nērntauyir pōṟkiṭaitta nēsaṉkāṇ - sērntumikat
 • 201. tāpañsey kuṟṟam tariṉum poṟuppataṉṟik
  kōpañ seyānamatu kōmāṉkāṇ - pāpamaṟa
 • 202. viḷḷumiṟai nāmaṉpu mēvalaṉṟi vēṟṟarasar
  koḷḷumiṟai vāṅkānam kōmāṉkāṇ - uḷḷamuṟa
 • 203. uṇṭaḷikkum ūṇuṭaipūṇ ūrā tikaḷtāṉē
  koṇṭunamak kiṅkaḷikkum kōmāṉkāṇ - maṇṭalattil
 • 204. oṉṟālum nīṅkā tukaṅkaḷ palapalavāych
  seṉṟālum sellānam selvamkāṇ - muṉtāvi
 • 205. nāṭivaikkum nallaṟivōr nāḷum tavampurintu
  tēṭivaitta nammuṭaiya selvamkāṇ - māṭiruntu
 • 206. nāmet taṉaināḷum nalkiṭiṉum tāṉulavāch
  sēmitta vaippiṉ tiraviyamkāṇ - pūmikkaṇ
 • 207. īṅkuṟiṉum vāṉāti yāṅkuṟiṉum viṭṭakalā
  tōṅkaruḷāl nammai uṭaiyavaṉkāṇ - āṅkavaṉtaṉ
 • 208. kaṅkaich saṭaiyaḻakum kātaṉmikum achsaṭaimēl
  tiṅkaṭ koḻuntiṉ tiruvaḻakum - tiṅkaḷtaṉmēl
 • 209. sārntilaṅkum koṉṟaimalart tāraḻakum attārmēl
  ārntilaṅkum vaṇṭiṉ aṇiyaḻakum - tērntavarkkum
 • 210. nōkkariya nōkkaḻakum nōkkār nutalaḻakum
  pōkkariya naṉṉutalil poṭṭaḻakum - tēkkutiri
 • 211. puṇṭarattiṉ nallaḻakum poṉṉaruḷtāṉ taṉṉeḻilaik
  kaṇṭavarpāl ūṟṟukiṉṟa kaṇṇaḻakum - toṇṭarkaḷtam
 • 212. nēsitta neñsamalar nīṭu maṇamukanta
  nāsit tirukkumiḻiṉ nallaḻakum - tēsuṟṟa
 • 213. mullai mukaiyām muṟuvalaḻa kumpavaḷa
  ellai vaḷarsev vitaḻaḻakum - nallavarait
 • 214. tēveṉṟa tīmpālil tēṉkalantāṟ pōliṉikka
  vāveṉ ṟaruḷumalar vāyaḻakum - pūvoṉṟum
 • 215. kōṉparavum saṅkak kuḻaiyaḻakum aṉparmoḻit
  tēṉparavum vaḷḷaich seviyaḻakum - nāṉparavi
 • 216. vēṭṭavaiyai niṉṟāṅku viṇṇappam seyyavatu
  kēṭṭaruḷum vārseviyiṉ kēḻaḻakum - nāṭṭiluyar
 • 217. saivam mutalāyt taḻaikka aruḷsurakkum
  teyva mukattiṉ tiruvaḻakum - teyvamukat
 • 218. tuḷḷam kuḷira uyirkuḷira meykuḷirak
  koḷḷum karuṇaik kuṟippaḻakum - uḷḷaṟiviṉ
 • 219. eḷḷāta mēṉmaiyula kellām taḻaippavoḷir
  teḷḷār amutach sirippaḻakum - uḷḷōṅkum
 • 220. sīla aruḷiṉ tiṟattuk kilachsiṉaiyām
  nīla maṇimiṭaṟṟiṉ nīṭaḻakum - mālakaṟṟi
 • 221. vāḻntoḷirum aṉpar maṉampōlum veṇ­ṟu
  sūḻntoḷikoṇ ṭōṅkutirut tōḷaḻakum - tāḻntilavāyt
 • 222. tāṉōṅkum aṇṭamelām sattamuṟak kūvumoru
  māṉōṅkum seṅkai malaraḻakum - ūṉōṅkum
 • 223. āṇavattiṉ kūṟṟai aḻikka oḷirmaḻuvaik
  kāṇavaitta seṅkamalak kaiyaḻakum - nāṇamuṟṟē
 • 224. ēṅkum parisuṭaiya empōlvār achsamelām
  vāṅkum apaya malaraḻakum - tīṅkaṭaiyāch
 • 225. sīrvaravum ellāch siṟappum peṟavumaruḷ
  sārvarata voṇkait talattaḻakum - pēraravap
 • 226. pūṇilaṅka veṇpoṟ poṭiyilaṅka eṉpaṇittār
  māṇilaṅka mēvutiru mārpaḻakum - sēṇilattar
 • 227. mēluṭutta āṭaiyelām veḥka viyākkiramat
  tōluṭutta oṇmaruṅkil tuṉṉaḻakum - pālaṭutta
 • 228. kēḻkkōla mēvutiruk kīḷaḻakum akkīḷiṉ
  kīḻkkō vaṇattiṉ kiḷaraḻakum - kīṭkōlam
 • 229. oṭṭiniṉṟa meyyaṉpar uḷḷa melāñsērttuk
  kaṭṭiniṉṟa vīrak kaḻalaḻakum - eṭṭiraṇṭum
 • 230. sittikkum yōkiyartam sintaitaṉil tēṉpōṉṟu
  tittikkum sēvaṭiyiṉ sīraḻakum - sattittu
 • 231. malvaitta māmaṟaiyum mālayaṉum kāṇpariya
  selvat tiruvaṭiyiṉ sīraḻakum - solvaitta
 • 232. semmai maṇimalaiyaich sērnta - marakatampōl
  ammaiyoru pālvāḻn taruḷaḻakum - ammamikach
 • 233. sīrttinikaḻ sempavaḷach semmē ṉiyiṉaḻakum
  pārttiruntāl nammuṭ pasipōṅkāṇ - tīrttaruḷam
 • 234. koṇṭiruntāṉ poṉmēṉik kōlamatai nāmtiṉamuṅ
  kaṇṭiruntāl allalelām kaṭṭaṟuṅkāṇ - toṇṭaṭaintu
 • 235. pāṭṭāl avaṉpukaḻaip pāṭukiṉṟōr pakkaniṉṟu
  kēṭṭāl viṉaikaḷviṭai kēṭkumkāṇ - nīṭṭāmal
 • 236. oṉṉār purampoṭitta uttamaṉē eṉṟorukāl
  soṉṉā lulakat tuyaraṟuṅkāṇ - ennāḷum
 • 237. paṉṉumuḷḷat tuḷḷām parasivamē eṉṟorukāl
  uṉṉumuṉṉam tīmaiyelām ōṭiṭuṅkāṇ - aṉṉavaṉṟaṉ
 • 238. āṭṭiyalkāṟ pūmāṭ ṭaṭaiyeṉṟāl antōmuṉ
  nīṭṭiyakāl piṉvāṅki niṟkiṉṟāy - ūṭṭumavaṉ
 • 239. māṟkaṭavu ḷāmōr makavalaṟak kaṇṭutirup
  pāṟkaṭalai yīntavaruṭ pāṉmaitaṉai - nūṟkaṭaliṉ
 • 240. mattiyilnī kēṭṭum vaṇaṅkukilāy aṉpaṭaiyap
  puttiyuḷōrk kītoṉṟum pōtātō - muttineṟi
 • 241. māṇā arakkaṉ malaikkīḻ iruntētta
  vāṇāḷ91 vaḻaṅkiyatōr vaṇmaitaṉai - nāṇāḷum
 • 242. naṇṇi uraittum nayantilainī aṉpukoḷap
  puṇṇiyaruk kītoṉṟum pōtātō - puṇṇiyarām
 • 243. suntararkkuk kachsūril tōḻamaiyait tāṉterikka
  vantirappuch sōṟaḷitta vaṇmaitaṉai - muntakattil
 • 244. pētamaṟak kēṭṭum piṟaḻntaṉaiyē aṉpaṭaiyap
  pōtamuḷōrk kītoṉṟum pōtātō - pōtavumney
 • 245. aṅkōr elitāṉ aruntavakal tūṇṭavataich
  seṅkōlaṉ ākkiyavach sīrttitaṉai - iṅkōtach
 • 246. santatamnī kēṭṭumavaṉ tāḷniṉaiyāy aṉpaṭaiyap
  puntiyuḷōrk kītoṉṟum pōtātō - muntavarum
 • 247. naṟṟuṇaiyeṉ ṟēttumanta nāvarasark kaṉṟukaṭaṟ
  kaṟṟuṇai92yōr teppameṉak kāṭṭiyatai - iṟṟeṉanī
 • 248. māvulakil kēṭṭum vaṇaṅkukilāy aṉpaṭaiyap
  pūvulakark kītoṉṟum pōtātō - tāvunutal
 • 249. kaṇsumantāṉ aṉpaṉ kalaṅkā vakaivaikai
  maṇsumantāṉ eṉṟuraikkum vāymaitaṉaip - paṇpuṭaiyōr
 • 250. māṇavuraip pakkēṭṭum vāyntēttāy meyyaṉpu
  pūṇaveṉṟāl ītoṉṟum pōtātō - nīṇarakat
 • 251. tīṅkuṟumā pātakattait tīrttōr maṟaiyavaṉaip
  pāṅkaṭaiyach seytaaruṭ paṇpataṉai - īṅkulakar
 • 252. tuṅkam uṟauraittuñ sūḻkiṉ ṟilaiyaṉpu
  poṅkaveṉṟāl ītoṉṟum pōtātō - taṅkiyaip
 • 253. pāraṟiyāt tāyākip paṉṟik kuruḷaikaṭku
  ūraṟiya naṉmulaippāl ūṭṭiyataich - sīraṟivōr
 • 254. solliniṉṟār kēṭṭum tutikkiṉ ṟilaiyaṉpu
  pullaeṉṟāl ītoṉṟum pōtātō - nallatirup
 • 255. pāta malarvaruntap pāṇaṉ taṉakkāḷāyk
  kōtilviṟa kēṟṟuvilai kūṟiyatai - nītiyuḷōr
 • 256. sāṟṟiniṉṟār kēṭṭumavaṉ tāḷniṉaiyāy meyyaṉpil
  pōṟṟaveṉṟāl ītoṉṟum pōtātō - pōṟṟukiṉṟa
 • 257. āṭum kariyum aṇilum kuraṅkumaṉpu
  tēṭuñ silampiyoṭu siṟṟeṟumpum - nīṭukiṉṟa
 • 258. pāmpum sivārchsaṉaitāṉ paṇṇiyateṉ ṟālpūsai
  ōmpuvataṟ kiyārtā muvavātār - sōmpuṟunī
 • 259. vaṉpeṉpa tellām maṟuttavaṉtāḷ pūsikkum
  aṉpeṉpati yātō aṟiyāyē - aṉpuṭaṉē
 • 260. señsaṭaikoḷ namperumāṉ sīrkēṭ ṭiraiyaruntā
  tañsaṭakki yōkam amarntulakiṉ - vañsamaṟa
 • 261. nāraiyē muttiyiṉpam nāṭiyateṉ ṟālmaṟṟai
  yāraiyē nāṭātār eṉṟuraippēṉ - īramilāy
 • 262. nīyō siṟitum niṉaintilaiav viṉpameṉṉai
  yēyōniṉ taṉmai iruntavitam - ōyāta
 • 263. aṉpuṭaiyār yāriṉumpēr aṉpuṭaiyāṉ namperumāṉ
  niṉpuṭaiyāṉ nittam nikaḻttukiṉṟēṉ - uṉpuṭaiyōr
 • 264. aṉpavaṉmēl koṇṭa taṟiyēṉ puṟachsamayat
  tiṉpuṭaiyā rēṉum iṇaṅkuvarē - aṉpuṭaṉē
 • 265. tāveṉṟāl nallaruḷin tāveṉpāṉ namperumāṉ
  āuṉpāl ōti alukkiṉṟēṉ - nīvaṉpāl
 • 266. niṉṟāy alatavaṉai nērntuniṉai yāypittar
  eṉṟālum eṉsoṟ kiṇaṅkuvarē - kuṉṟātu
 • 267. pittā eṉiṉum piṟappaṟuppāṉ nammuṭaiyāṉ
  attō93uṉakkī taṟaikiṉṟēṉ - saṟṟēṉum
 • 268. kēḷviyilār pōlataṉaik kēḷāy keṭukiṉṟāy
  vēḷviyilār kūṭṭam viḻaikiṉṟāy - vēḷviyeṉṟa
 • 269. vēlaivaruṅ kāloḷittu mēvukiṉṟāy niṉtalaikkaṅ
  kōlaivaruṅ kāliṅ koḷippāyē - mālaiyuṟum
 • 270. ippār veṟumpū itunayavēl eṉṟuṉakkuch
  seppā muṉamviraintu selkiṉṟāy - appāḻil
 • 271. sellātē saivaneṟi selleṉṟāl eṉṉuṭaṉum
  sollātu pōymayakkam tōykiṉṟāy - pollāta
 • 272. añsa94runteṉ ṟālamuti ṉārkiṉṟāy viṭṭiṭeṉṟāl
  nañsarunteṉ ṟāṟpōl nalikiṉṟāy - vañsakattil
 • 273. ōṭukiṉṟāy mīḷāmal uṉṉichsai yiṉvaḻiyē
  āṭukiṉṟāy maṟṟaṅ kayarkiṉṟāy - nīṭulakaich
 • 274. sūḻkiṉṟāy vēṟoṉṟil suṟṟukiṉṟāy maṟṟoṉṟil
  vīḻkiṉṟāy mēloṉṟil mīḷkiṉṟāy - tāḻvoṉṟē
 • 275. īkiṉṟāy vaṉṉeṟiyil eṉṉai valataḻikkap
  pōkiṉṟāy mīṭṭum pukukiṉṟāy - yōkiṉṟi
 • 276. oṉṟaimaṟaik kiṉṟāymaṟ ṟoṉṟainiṉaik kiṉṟāyeṉ
  naṉṟaimaṟaik kiṉṟāy nalikiṉṟāy - veṉṟipeṟum
 • 277. sēviṟ paramaṉtāḷ sēreṉṟāl maṟṟorusār
  mēvip palavāy virikiṉṟāy - pāvittuk
 • 278. kuṉṟum uṉakkaṉantam kōṭiteṇṭa ṉiṭṭālum
  oṉṟum iraṅkāy uḻalkiṉṟāy - naṉṟurukāk
 • 279. kalleṉpēṉ uṉṉaik karaṇam kalantaṟiyāk
  kalleṉṟāl eṉsol kaṭavātē - pullaniṉai
 • 280. vallirumpeṉ pēṉanta vallirumpēl kūṭattil
  kollaṉkuṟip paiviṭṭuk kōṇātē - allalelām
 • 281. kūṭṭukiṉṟa vaṉmaik kuraṅkeṉpēṉ akkuraṅkēl
  āṭṭukiṉṟōṉ solvaḻiviṭ ṭāṭātē - nīṭṭulakar
 • 282. ēsukiṉṟa pēyeṉpēṉ eppēyum añseḻuttaip
  pēsukiṉṟōr tammaip piṭiyātē - kūsukiṟpak
 • 283. kaṇṭōraik kavvuṅ kaṭuñsuṇaṅkaṉ eṉpaṉatu
  koṇṭōraik kaṇṭāl kulaiyātē - aṇṭārkkum
 • 284. pūvil aṭaṅkāp puliyeṉpēṉ eppuliyum
  mēvil vayappaṭṭāl etirātē - nōviyaṟṟi
 • 285. vīṟukiṉṟa mummatamāl veṟpeṉpēṉ āṅkatuvum
  ēṟukiṉṟōṉ95 solvaḻiviṭ ṭēṟātē - sīṟukiṉṟa
 • 286. veṉṉaṭaisēr96 maṟṟai vilaṅkeṉpēṉ evvilaṅkum
  maṉṉavaṉsēr nāṭṭil vaḻaṅkātē - niṉṉaiyiṉi
 • 287. eṉṉeṉpēṉ eṉmoḻiyai ēṟṟaṉaiyēl māṟṟuyarnta
  poṉṉeṉpēṉ eṉvaḻiyil pōntilaiyē - koṉṉuṟanī
 • 288. pōmvaḻiyum poynī purivatuvum poyataṉāl
  āmviḷaivum poyniṉ ṉaṟivumpoy - tōmviḷaikkum
 • 289. niṉṉuṭalum poyyiṅku niṉtavamum poynilaiyā
  niṉṉilaiyum poyyaṉṟi nīyumpoy - eṉṉilivaṇ
 • 290. ētum uṇarntilaiyē immāya vāḻkkaiyeṉum
  vātiliḻut teṉṉai mayakkiṉaiyē - tītuṟunī
 • 291. vaṉṉēr viṭaṅkāṇiṉ vaṉpeyariṉ muṉporukīṟ
  ṟeṉṉē aṟiyāmal iṭṭaḻaittēṉ - koṉṉēnī
 • 292. nōva toḻiyā noṟiṟ98 kāma veppiṉiṭai
  āva taṟiyā taḻuntiṉaiyē - mēvumatil
 • 293. uḷḷeriya mēlām uṇarvum karukavuṭal
  naḷḷeriya naṭpiṉ nalamvetumpa - viḷvatiṉṟi
 • 294. vāṭip pilañseṉṟu vāṉseṉ ṟoḷittālum
  tēṭich suṭuṅkoṭiya tīkkaṇṭāy - ōṭiaṅku
 • 295. pērntāl alatu peruṅkāmat tīniṉṉaich
  sērntā raiyuñsuṭumsen tīkkaṇṭāy - sārntāṅku
 • 296. santī yeṉavaruvār tammaich suṭuṅkāmañ
  sentī yaiyuñ suṭumōr tīkkaṇṭāy - vantīṅku
 • 297. maṇṇil taṉaikkāṇā vaṇṇam niṉaittālum
  naṇṇit talaikkēṟu nañsaṅkāṇ - eṇṇaṟṟa
 • 298. pōruṟumuṭ kāmap putumayakkam niṉṉuṭaiya
  pēraṟivaik koḷḷaikoḷum pittaṅkāṇ - sōraṟivil
 • 299. kaḷḷaṭaikkum kāmak kaṭumayakkam meynneṟikkōr
  muḷḷaṭaikkum pollā muraṇkaṇṭāy - aḷḷaluṟa
 • 300. ētamelām taṉṉuḷ iṭuṅkāmam pātakattiṉ
  pētamelām oṉṟip piṟappiṭaṅkāṇ - ātaliṉāl
 • 301. vemmāl maṭantaiyarai mēvavoṇā tāṅkavarkaḷ
  tammāsai iṉṉum tavirntilaiyē - immāya
 • 302. maṉṟa vaṇaṅkiṉarsev vāymaṭavār pētaiyarkaḷ
  eṉṟakoṭuñ soṟporuḷai eṇṇilaiyē - toṉṟulakil
 • 303. peṇṇeṉ ṟuraippiṟ piṟappēḻum āntuyaram
  eṇṇeṉṟa nallōrsol eṇṇilaiyē - peṇṇiṅku
 • 304. māmāt tiraiyiṉ varuttaṉameṉ ṟeṇṇiṉaian
  nāmārttam āsaiyeṉa nāṭilaiyē - yāmārttam
 • 305. mantirattum pūsai marapiṉumaṟ ṟevvitamām
  tantirattum sāyāch saḻakkaṉṟō - mantirattil
 • 306. pēypiṭittāl tīrntiṭumip peṇpēy viṭātēsen
  nāypiṭittāl pōlumeṉṟu nāṭilaiyē - āyviluṉṟaṉ
 • 307. ēḻaimaieṉ ṉeṉpēṉ ivarmayakkam valnarakiṉ
  tōḻaimaiyeṉ ṟantō tuṇintilaiyē - ūḻamainta
 • 308. kāriruḷil sellak kalaṅkukiṉṟāy mātarsūḻal
  pēriruḷil selvataṉaip pērttilaiyē - pāriṭaiyōr
 • 309. eṇvāḷ eṉilañsi ēkukiṉṟāy ēntiḻaiyār
  kaṇvāḷ aṟuppak kaṉintaṉaiyē - maṇvāḻum
 • 310. ōrāṉai yaikkaṇṭāl ōṭukiṉṟāy mātarmulai
  īrāṉai yaikkaṇ ṭisaintaṉaiyē - sīrāṉa
 • 311. veṟpeṉṟāl ēṟa viraintaṟiyāy mātarmulai
  veṟpeṉṟāl ēṟa viraintaṉaiyē - poṟpoṉṟum
 • 312. siṅkameṉṟāl vāṭit tiyaṅkukiṉṟāy mātariṭaich
  siṅkameṉil kāṇat tirumpiṉaiyē - iṅkusiṟu
 • 313. pāmpeṉṟāl ōṭip patuṅkukiṉṟāy mātaralkul
  pāmpeṉṟāl saṟṟum payantilaiyē - āmpaṇṭaik
 • 314. kīḻkkaṭalil āṭeṉṟāl kēṭkilainī mātaralkul
  pāḻkkaṭalil kēḷātu pāyntaṉaiyē - kīḻkkatuvum
 • 315. kalleṉṟāl piṉṉiṭuvāy kārikaiyār kāṟsilampu
  kalleṉṟāl mēleḻumpak kaṟṟaṉaiyē - alaḷakam
 • 316. maiyō karumeṉ maṇalōeṉ pāymāṟi
  aiyō naraippa taṟintilaiyō - poyyōti
 • 317. oṇpiṟaiyē oṇṇutaleṉ ṟuṉṉukiṉṟāy uḷḷelumpām
  veṇpiṟaiyaṉ ṟēyataṉai viṇṭilaiyē - kaṇpuruvam
 • 318. villeṉṟāy veṇmayirāy mēvi utirntiṭuṅkāl
  solleṉṟāl sollat tuṇiyāyē - vallampil
 • 319. kaṭku vaḷaieṉṟāyk kaṇ­r ularntumika
  uṭkuḻiyum pōtil uraippāyē - kaṭkulavu
 • 320. meykkumiḻē nāsiyeṉa veḥkiṉaiyāl veṇmalattāl
  uykkumiḻuñ sīnta luḷatēyō - eyttalilā
 • 321. vaḷḷaiyeṉṟāy vārkātu vaḷḷaitaṉak kuṭpuḻaiyō
  ṭuḷḷunaram piṉpuṉaivum uṇṭēyō - veḷḷainakai
 • 322. mullaiyeṉṟāy mullai muṟittorukōl koṇṭunitam
  ollai aḻukkeṭuppa tuṇṭēyō - nallatoru
 • 323. kovvai yeṉaitaḻaik koḷkiṉṟāy mēlkuḻampum
  sevvai irattameṉat tērntilaiyē - sevviyakaṇ
 • 324. ṇāṭi yeṉakkavuṭkē āsaivaittāy mēlseḻuntōl
  vāṭiyakkāl eṉṉuraikka māṭṭuvaiyē - kūṭiyatōr
 • 325. anta matimukameṉ ṟāṭukiṉṟāy ēḻtuḷaikaḷ
  entamatik kuṇṭataṉai eṇṇilaiyē - nanteṉavē
 • 326. kaṇṭamaṭṭum kūṟiṉaiak kaṇṭamaṭṭum aṉṟiyuṭal
  koṇṭamaṭṭum maṟṟataṉmeyk kūṟaṉṟō - viṇṭavaṟṟait
 • 327. tōḷeṉ ṟuraittut tuṭikkiṉṟāy avvēykku
  mūḷoṉṟu veḷḷelumpiṉ mūṭṭuṇṭē - nāḷoṉṟum
 • 328. seṅkāntaḷ aṅkaiyeṉach seppukiṉṟāy ammalarkkup
  poṅkāp palaviraliṉ pūṭṭuṇṭē - maṅkāta
 • 329. sevviḷanīr koṅkaiyeṉach seppiṉaival ūṉṟaṭippiṅ
  kevviḷanīrk kuṇṭataṉai eṇṇilaiyē - sevvaipeṟum
 • 330. seppeṉ ṟaṉaimulaiyaich sīsī silanti100yatu
  tuppeṉ ṟavarkkiyātu sollutiyē - vappiṟukach10
 • 331. sūḻntamulai moṭṭeṉṟē tuḷḷukiṉṟāy kīḻttuvaṇṭu
  vīḻntamulaik keṉṉa viḷamputiyē - tāḻntaavai
 • 332. maṇkaṭṭum panteṉavē vāḻntāy mutirntuṭaiyāp
  puṇkaṭṭi eṉpavarvāyp pottuvaiyē102 - tiṇkaṭṭum
 • 333. annīrk kurumpai avaiyeṉṟāy mēleḻumpum
  sennīrp puṭaippeṉpār tērntilaiyē - annīrār
 • 334. kaṇ­r tarumparuvāyk kaṭṭuraippār sāṉṟāka
  veṇ­r varalkaṇṭum veṭkilaiyē - taṇ­rmaich
 • 335. sāṭiyeṉpāy nīayalōr tātuk kaṭattiṭumēṉ
  mūṭiyeṉpār maṟṟavarvāy mūṭutiyō - mēṭataṉai10
 • 336. ālilaiyē eṉpāy aṭarkuṭarō ṭīruḷoṭum
  tōlilaiyē ālilaikkeṉ sollutiyē - nu‘liṭaitāṉ
 • 337. uṇṭō ilaiyōeṉ ṟuṭpukaḻvāy kaitoṭṭuk
  kaṇṭōrpūṭ105 ṭuṇṭeṉpār kaṇṭilaiyē - viṇṭōṅkum
 • 338. āḻṅkaṭaleṉ pāymaṭavār alkuliṉaich siṟsilarkaḷ
  pāḻṅkiṇaṟeṉ pārataṉaip pārttilaiyē - tāḻṅkoṭiñsit
 • 339. tērāḻi eṉpāyach sīkkuḻiyai aṉṟusiṟu
  nīrāḻi yeṉpavarkkeṉ nērutiyē106 - ārāppuṉ
 • 340. nīrvīḻiyai āsai nilaiyeṉṟāy vaṉmalamtāṉ
  sōrvaḻiyai eṉṉeṉṟu sollutiyē - sārmuṭaitāṉ
 • 341. āṟāch silainīrkāṉ āṟāy oḻukkiṭavum
  vīṟāppuṇ eṉṟu viṭuttilaiyē - ūṟākki
 • 342. mūlai eṟumpuṭaṉī moyppatañsi maṟṟataṉmēl
  sīlaiyiṭak kaṇṭum terintilaiyē - mēlaiyuṟu
 • 343. mēnarakam eṉṟāl vitirppuṟunī mātaralkul
  kōnarakam eṉṟāl kulaintilaiyē - ūṉamitaik
 • 344. kaṇṭāl namatāsai kaiviṭuvār eṉṟataṉait
  taṇṭā toḷittiṭavum sārntaṉaiyē - aṇṭātu
 • 345. pōtaviṭā yākip pulampukiṉṟāy maṟṟataṉpāl
  mātaviṭāy uṇṭāl matittilaiyē - mātaravar
 • 346. taṅkuṟaṅkai mellarampait taṇṭeṉṟāy taṇṭūṉṟi
  veṅkuraṅkiṉ mēvuṅkāl viḷḷutiyē - naṉkilavāy
 • 347. ēynta muḻantāḷaivarāl eṉṟāy pulāṟsiṟitē
  vāyntu varāṟṟōṟku matittilaiyē - sēntavaṭi
 • 348. taṇṭā maraiyeṉṟāy taṉmai viḷarppaṭaintāl
  veṇṭā maraiyeṉṟu mēvutiyō - vaṇṭārā
 • 349. mēṉāṭṭuñ saṇpakamē mēṉiyeṉṟāy tīyiṭuṅkāl
  tīnāṟṟam saṇpakattil tērntaṉaiyō - vāṉāṭṭum
 • 350. miṉṟēr vaṭiveṉṟāy mēlnī uraittavuḷī
  toṉṟē orupuṭaiyāy ottatukāṇ107 - oṉṟāchsol
 • 351. vēḷvā kaṉameṉṟāy veyyanamaṉ viṭṭiṭuntū
  tāḷvā kaṉameṉṟāl ākātō - vēḷāṉōṉ
 • 352. kākaḷamāy108 iṉkuralaik kaṭṭuraittāy kālaṉeṉpōṉ
  kākaḷameṉ pārkkeṉ kaḻaṟutiyē - nākaḷavum
 • 353. sāyaimayil eṉṟē tarukkukiṉṟāy sārpirama
  sāyai109yaḥ teṉpārkkeṉ sāṟṟutiyē - sēyamalar
 • 354. aṉṉa naṭaieṉpāy aḥtaṉ ṟaruntukiṉṟa
  aṉṉanaṭai eṉpārkkeṉ āṟṟutiyē - aṉṉavarai
 • 355. ōrō viyameṉpāy ōviyamēl āṅkeḻupat
  tīrā yiranāṭi yāṇṭuṭaittē - pārārnta
 • 356. muṉṉumalark kompeṉpāy mūṉṟoṭaraik kōṭiyeṉat
  tuṉṉu murōmat tuvāramuṇṭē - iṉṉamutāl
 • 357. seytavaṭi veṉpāyach seykaimeyyēl nīyavarkaḷ
  vaitiṭiṉum maṟṟataṉai vaiyāyē - poytavirāy
 • 358. oḷḷiḻaiyār tammuruvōr uṇkarumpeṉ ṟāysiṟitu
  kiḷḷiyeṭut tālirattaṅ kīḻvarumē - koḷḷumavar
 • 359. īṭilpeyar nallār eṉanayantāy nāyppeyartāṉ
  kēṭilperuñ sūraṉeṉpar kēṭṭilaiyō - nāṭilavar
 • 360. melliyalār eṉpāy mikukaruppa vētaṉaiyai
  valliyalār yārpoṟukka vallārkāṇ - villiyalpūṇ
 • 361. vēyntāl avarmēl viḻukiṉṟāy ventīyil
  pāyntālum aṅkōr palaṉuṇṭē - vēyntāṅku
 • 362. seṉṟāl avarpiṉṉarch selkiṉṟāy vempulippiṉ
  seṉṟālum aṅkōr tiṟaṉuṇṭē - seṉṟāṅku
 • 363. niṉṟāl avarpiṉṉar niṟkiṉṟāy kaṇmūṭi
  niṉṟālum aṅkōr nilaiyuṇṭē - oṉṟātu
 • 364. kaṇṭāl avaruṭampaik kaṭṭukiṉṟāy110kallaṇaittuk
  koṇṭālum aṅkōr kuṇamuṇṭē - peṇṭāṉār
 • 365. vaitālum toṇṭu valittāy piṇattoṇṭu
  seytālum aṅkōr siṟappuḷatē - kaitāvi
 • 366. meyttāvum sentōl miṉukkāl mayaṅkiṉainī
  settālum aṅkōr siṟappuḷatē - vaittāṭum
 • 367. mañsaḷ miṉukkāl mayaṅkiṉainī maṟṟoḻintu
  tuñsukiṉum aṅkōr sukamuḷatē - vañsiyaraip
 • 368. pārttāṭi ōṭip paṭarkiṉṟāy vennarakaip
  pārttālum aṅkōr palaṉuṇṭē - sērttārkait
 • 369. toṭṭāl kaḷittuch sukikkiṉṟāy vaṉpūtam
  toṭṭālum aṅkōr tuṇaiyuṇṭē - naṭṭālum
 • 370. tevviṉmaṭa vārait tiḷaikkiṉṟāy tīviṭattai
  vavvukiṉum aṅkōr matiyuṇṭē - sevvitaḻnīr
 • 371. uṇṭāl makiḻvāynī oṇsiṟuvar tamsiṟunīr
  uṇṭālum aṅkō ruraṉuṇṭē - kaṇṭākak
 • 372. kavvukiṉṟāy avvitaḻaik kārmatukam vēmpivaṟṟaik
  kavvukiṉum aṅkōr katiyuṇṭē - avviḷaiyar
 • 373. meṉṟīyum michsil viḻaikiṉṟāy nīveṟumvāy
  meṉṟālum aṅkōr viḷaivuṇṭē - muṉṟāṉai
 • 374. paṭṭāl makiḻvu patintāy pataikkavampu
  paṭṭālum aṅkōr palaṉuṇṭē - kiṭṭāmeyt
 • 375. tīṇṭiṭiluḷ ḷōṅkich sirikkiṉṟāy sentēḷmuṉ
  tīṇṭiṭiṉum aṅkōr tiṟaṉuṇṭē - vēṇṭiyavar
 • 376. vāykkiṭayā tāṉumoṉṟu vāṅkukiṉṟāy maṟṟataiyōr
  nāykkiṭiṉum aṅkōr nalaṉuṇṭē - tākkavarkkāyt
 • 377. tēṭṭāṇmai seyvāyat tēṭṭāṇmai yaitteruvil
  pōṭṭālum aṅkōr pukaḻuṇṭē - vāṭṭāraik
 • 378. koṇṭā ruṭaṉuṇavu koḷkiṉṟāy kukkaluṭaṉ
  uṇṭālum aṅkōr uṟavuṇṭē - miṇṭākum
 • 379. iṅkivarvāyp pākilaiyai ēṟkiṉṟāy puṉmalattai
  nuṅkiṉumaṅ kōrnal noṟiluṇṭē111 - maṅkaiyartam
 • 380. ēttā maṉaikāt tirukkiṉṟāy īmamatu
  kāttālum aṅkōr kaṉamuṇṭē - pūttāḻvōr
 • 381. kāṭṭāk kuralkēṭpāy karttapattiṉ pāḻṅkuralaik
  kēṭṭālum aṅkōr kiḷaruṇṭē - kōṭṭāvi
 • 382. āḻntā ruṭaṉvāḻa ātarittāy āḻṅkaṭalil
  vīḻntālum aṅkōr virakuṇṭē - vīḻntāruḷ
 • 383. vīṭṭāl mulaiyumetir vīṭṭāl mukamumuṟak
  kāṭṭāniṉ ṟārkaṇṭum kāyntilaiyē - kūṭṭāṭkuch
 • 384. seykai yiṭumpaṭitaṉ sīmāṉ taṉatupaṇap
  paikaiyiṭal kaṇṭum payantilaiyē - saikaiyatu
 • 385. kaiyāl orusilarkkum kaṇṇāl orusilarkkum
  seyyā mayakkukiṉṟār tērntilaiyē - eyyāmal
 • 386. īṟikanta ivvakaiyāy immaṭavār seykaiyelām
  kūṟuvaṉēl amma kuṭarkuḻampum - kūṟumivar
 • 387. vāyorupāl pēsa maṉamorupāl sellavuṭal
  āyorupāl seyya aḻivārkāṇ - āyaivar
 • 388. naṉṟaṟiyār tītē nayappār sivatalattil
  seṉṟaṟiyār pēykkē siṟappeṭuppār - iṉṟivarai
 • 389. vañsameṉkō vevviṉaiyām valliyameṉ kōpavattiṉ
  puñsameṉkō mānaraka pūmiyeṉkō - añsuṟumīr
 • 390. vāḷeṉkō vāykkaṭaṅkā māyameṉkō maṇmuṭivu
  nāḷeṉkō veyya namaṉeṉkō - kōḷeṉkō
 • 391. sālameṉkō vāṉinta்ra sālameṉkō vīṟāla
  kālameṉkō niṉpollāk kālameṉkō - ñālamatil
 • 392. peṇeṉṟāl yōkap periyōr naṭuṅkuvarēl
  maṇniṉṟār yārnaṭuṅka māṭṭārkāṇ - peṇeṉṟāl
 • 393. pēyum iraṅkumeṉpār pēyoṉṟō tāmpayanta
  sēyum iraṅkumavar tīmaikkē - āyuñsem
 • 394. poṉṉāl tukilāl puṉaiyā viṭilavarmey
  eṉṉākum maṟṟitainī eṇṇilaiyē - iṉṉāmaik
 • 395. kotteṉṟa ammaṭavār kūṭṭam eḻumaikkum
  vitteṉ ṟaṟintumatai viṭṭilaiyē - totteṉṟu
 • 396. pāsa viṉaikkuṭ paṭuttuṟumap pāvaiyarmēl
  āsaiyuṉak kevvā ṟaṭaintatuvē - nēsamilāy
 • 397. niṉṉāsai eṉṉeṉpēṉ neyvīḻ neruppeṉavē
  poṉṉāsai mēṉmēlum poṅkiṉaiyē - poṉṉāsai
 • 398. vaittiḻantu vīṇē vayiṟerintu maṇṇulakil
  ettaṉaipēr niṉkaṇ etirniṉṟār - tattukiṉṟa
 • 399. poṉṉuṭaiyār tuṉpap puṇariyoṉṟē allatumaṟ
  ṟeṉṉuṭaiyār kaṇṭiṅ kiruntaṉaiyē - poṉṉiruntāl
 • 400. āṟṟaṉmiku tāyumaṟi yāvakaiyāl vaittiṭavōr
  ēṟṟaviṭam vēṇṭumataṟ keṉseyvāy - ēṟṟaviṭam
 • 401. vāyttālum aṅkataṉai vaittaviṭam kāṭṭāmal
  ēyttāl sivasivamaṟ ṟeṉseyvāy - ēykkātu
 • 402. niṉṟālum piṉṉatutāṉ nīṭum kariyāṉa
  teṉṟāl arakaramaṟ ṟeṉseyvāy - naṉṟāka
 • 403. oṉṟorusār nilleṉṟāl ōṭukiṉṟa nīataṉai
  eṉṟum purappataṉuk keṉseyvāy - veṉṟiyoṭu
 • 404. pērttup puraṭṭip peruñsiṉattāl māṟṟalarkaḷ
  īrttup paṟikkilataṟ keṉseyvāy - pērtteṭukkak
 • 405. kaipukuttum kāluṭ karuṅkuḷavi seṅkuḷavi
  eypukuttak koṭṭiṭiṉmaṟ ṟeṉseyvāy - poypukuttum
 • 406. poṉkāval pūtamatu pōyeṭukkum pōtumaṟit
  teṉkāval eṉṟālmaṟ ṟeṉseyvāy - poṉkāval
 • 407. vīṟuṅkāl āṇavamām veṅkūḷi niṉtalaimēl
  ēṟuṅkāl maṟṟataṉuk keṉseyvāy - māṟumsīr
 • 408. uṉnēyam vēṇṭi ulōpam eṉumkuṟumpaṉ
  iṉṉē varuvaṉataṟ keṉseyvāy - muṉṉētum
 • 409. illā namakkuṇṭō illaiyō eṉṉunalam
  ellām aḻiyumataṟ keṉseyvāy - nillāmal
 • 410. āyntōr silanāḷil āyirampēr pakkalatu
  pāyntōṭip pōvatunī pārttilaiyē - āyntōrsol
 • 411. kūttāṭ ṭavaisēr kuḻāmviḷintāṟ pōlumeṉṟa
  sīrttāṭ kuṟaḷmoḻiyum tērntilaiyē112- pērttōṭum
 • 412. nāṭkolli eṉṟāl naṭuṅkukiṉṟāy nāḷaṟiyā
  āṭkolli eṉparitai āyntilaiyē - kīḻkkollaip
 • 413. pachsilaiyāl poṉṉaip paṭaippārēl maṟṟataṉmēl
  ichsaiyuṉak kevvā ṟiruntatuvē - ichsaiyilār
 • 414. iṭṭamalam paṭṭaviṭam ellāmpoṉ ṉāmeṉṟāl
  iṭṭamatai viṭṭaṟ113 kisaintilaiyē - muṭṭakaṟṟap
 • 415. poṉṉaṭappa taṉṟiyatu pōṉakamē yātiyavāy
  eṉṉaṭutta toṉṟumiḥ teṇṇilaiyē - innilattil
 • 416. nīṇmayakkam poṉmuṉ nilaiyāy ulakiyalām
  vīṇmayakkam eṉṟataṉai viṭṭilaiyē -nīṇvalayat
 • 417. tichselva miṉṟi iyalātēl siṟṟuyirkaḷ
  echselvam koṇṭiṅ kiruntaṉavē - vechseṉṟa
 • 418. maṇṇāsai koṇṭaṉainī maṇṇāḷum maṉṉarelām
  maṇṇāl aḻital matittilaiyē - eṇṇātu
 • 419. maṇkoṇṭār māṇṭārtam māyntavuṭal vaikkavayal
  maṇkoṇṭār tammiruppil vaittilarē - tiṇkoṇṭa
 • 420. viṇṇēkuṅ kālaṅku vēṇṭumeṉa īṇṭupiṭi
  maṇṇēṉuṅ koṇṭēka vallārō - maṇnēyam
 • 421. eṉṉateṉṟāṉ muṉṉoruvaṉ eṉṉateṉṟāṉ piṉṉoruvaṉ
  iṉṉatunī kēṭṭiṅ kiruntilaiyō - maṉṉulakil
 • 422. kaṇkāṇi yāynīyē kāṇiyallāy nīyirunta
  maṇkāṇi eṉṟu matittaṉaiyē - kaṇkāṇa
 • 423. maṇkāṇi vēṇṭi varuntukiṉṟāy nīmēlai
  viṇkāṇi vēṇṭal viyappaṉṟē - eṇkāṇa
 • 424. antarattil niṉṟāynī antō niṉaiviṭamaṇ
  antarattil niṉṟa taṟintilaiyē - tantirattil
 • 425. maṇkoṭuppēṉ eṉṟuraikkil vaivār siṟuvarkaḷum
  maṇkoṭukkil nītāṉ makiḻntaṉaiyē - vaṇkoṭukkum
 • 426. vīṭeṉṟēṉ maṟṟataimaṇ vīṭeṉṟē nīniṉaintāy
  vīṭeṉṟa soṟporuḷai viṇṭilaiyē - nāṭoṉṟum
 • 427. maṇṇāl marattāl vaṉaikiṉṟa vīṭaṉaittum
  kaṇṇārak kaṭṭaḻital kaṇṭilaiyō - maṇṇāṉa
 • 428. mēlvīṭum aṅkuṭaiya vēntarkaḷum mēlvīṭṭap
  pālvīṭum pāḻātal pārttilaiyō - mēlvīṭṭil
 • 429. ēṟuvaṉē eṉpāy iyamaṉ kaṭāmisaivan
  tēṟuvaṉēl uṉṉāsai eṉṉāmō - kūṟiṭumim
 • 430. maṇṇaḷitta vētiyaṉum maṇviruppam koḷḷāṉēl
  eṇṇamuṉak kevvā ṟiruntatuvē - maṇṇiṭattil
 • 431. ākāt turumpiṭattum āsaivaittāy - eṉṉiluṉṟaṉ
  ēkāp peruṅkāmam eṉsolkēṉ - pōkāta
 • 432. pāpak kaṭaṟkōr paṭukaṭalām pāḻvekuḷik
  kōpak kaṭalil kuḷittaṉaiyē - tāpamuṟach
 • 433. sellā viṭattuch siṉantītu selliṭattum
  illataṉil tīyateṉṟa teṇṇilaiyē114 - mallalpeṟat
 • 434. taṉṉaittāṉ kākkil siṉaṅkākka eṉṟataṉaip
  poṉṉaippōlpōṟṟip pukaḻntilaiyē115 - tuṉṉi
 • 435. akaḻvārait tāṅkum nilampōla eṉṉun
  tikaḻvāy maiyumnī teḷiyāy116 - ikaḻvārai
 • 436. evvaṇṇam nammai ikaḻvār aṟivōmeṉ
  ṟivvaṇṇam eṉṉaiveḷi yiṭṭaṉaiyē - tevveṉṉa
 • 437. ōrā vekuḷi yuṭaiyāṉ tavamaṭaiyāṉ
  tīrāyeṉ pāratuvum tērntilaiyē - pērāniṉ
 • 438. vevviṉaikkī ṭākaaraṉ vemmaipuri vāṉeṉṟāl
  ivvekuḷi yārmāṭ ṭiruttuvatē - sevvaiyilāy
 • 439. ēyntaṉaiyaṉ pōriṭattil iṉṉāmai seytavaraik
  kāyntaṉaimaṟ ṟeṉṉapalaṉ kaṇṭaṉaiyē - vāyntaṟivōr
 • 440. ellā nalamum iḥtēyeṉ ṟēttukiṉṟa
  kollā nalamsiṟituṅ koṇṭilaiyē - pollāta
 • 441. vaṉpō ṭirukku matiyilinī maṉṉuyirkkaṇ
  aṉpō ṭirakkam aṭaintilaiyē - iṉpōṅku
 • 442. tūymaiyeṉpa tellām tuṇaiyāy aṇaivatutāṉ
  vāymaiyeṉpa toṉṟē matittilaiyē - tūymaiyilāy
 • 443. māṉorukai ēntiniṉṟa vaḷḷalaṉpar taṅkaḷuḷē
  nāṉoruvaṉ eṉṟu naṭittaṉaiyē - āṉamaṟṟaip
 • 444. pātakaṅka ḷellām paḻakip paḻakiyatil
  sātakañsey vōril talainiṉṟāy - pātakattil
 • 445. ōyā vikāra uṇarchsiyiṉāl ivvulaka
  māyā vikāram makiḻntaṉaiyē - sāyātu
 • 446. nīiḷamai meyyāy niṉaintāy niṉaippeṟṟa
  tāyiḷamai ettaṉaināḷ taṅkiyatē - āyiḷamai
 • 447. meykoṭutta teṉpāy viruttarkaṭku niṉpōlvār
  kaikoṭuttup pōvataṉaik kaṇṭilaiyō - meykoṭutta
 • 448. kūṉoṭumkaik kōlūṉṟik kunti naṭaitaḷarntu
  kāṉaṭuṅka niṟpavaraik kaṇṭilaiyō - ūṉoṭuṅka
 • 449. aiyanaṭa veṉṟē arumputalvar muṉselappiṉ
  paiya naṭappavaraip pārttilaiyō - veyyanamaṉ
 • 450. nāṭaḻaikkach sēṉanari nāyaḻaikka nāṟusuṭu
  kāṭaḻaikka mūttuniṉṟār kaṇṭilaiyō - pīṭaṭainta
 • 451. meyyularntu nīriṉ viḻiyularntu vāyularntu
  kaiyularntu niṟpavaraik kaṇṭilaiyō - meyyularntum
 • 452. sākāṉ kiḻavaṉ taḷarkiṉṟāṉ eṉṟivaṇnī
  ōkāḷam seyvataṉai ōrntilaiyō - ākāta
 • 453. kaṇṭamitu pollāk kaṭunōy eṉuṅkumara
  kaṇṭamiḥ teṉpavaraik kaṇṭilaiyō - koṇṭavuṭal
 • 454. kuṭṭamuṟak kaikāl kuṟukkumitu pollāta
  kuṭṭameṉa nōvār kuṟittilaiyō - tuṭṭaviṉai
 • 455. mālaiyiṉum kālaiyiṉum mattiyiṉum kuttumitu
  sūlaiyeṉa nōvāraich sūḻntilaiyō - sālavumit
 • 456. tēka matunaliyach seyyuṅkāṇ uyvaritām
  mēkamiḥ teṉpārai mēvilaiyō - tākamuṟach
 • 457. sittanōy seykiṉṟa sītanōy vātamoṭu
  pittanōy koṇṭavarpāl pērntilaiyō - mettariya
 • 458. kaippiṇiyum kāṟpiṇiyum kaṭpiṇiyō ṭeṇṇariya
  meyppiṇiyum koṇṭavarai viṇṭilaiyō - eyppuṭaiya
 • 459. muṭṭūṟum kaikāl muṭaṅkūṉ mutalāya
  eṭṭūṟuṅ koṇṭavarai eṇṇilaiyō - taṭṭūṟiṅ
 • 460. keṇṇaṟṟa tuṇṭēl iḷamai oruporuḷāy
  eṇṇap paṭumōveṉ ṟeṇṇilaiyō - eṇṇattil
 • 461. poyyeṉ ṟaṟavōr pulampuṟavum ivvuṭampai
  meyyeṉṟu poymmayakkam mēviṉaiyē - kainiṉṟu
 • 462. kūkā eṉamaṭavār kūṭi aḻalkaṇṭum
  nīkātal vaittu nikaḻntaṉaiyē - mākātal
 • 463. peṇṭiruntu māḻkap piṇaṅkoṇṭu selvāraik
  kaṇṭiruntum antō kalaṅkilaiyē - paṇṭirunta
 • 464. ūrār piṇattiṉ uṭaṉseṉṟu nāmmīṇṭu
  nīrāṭal saṟṟum niṉaintilaiyē - sīrāka
 • 465. iṉṟiruntār nāḷaik kiruppatupoy eṉṟaṟavōr
  naṉṟirunta vārttaiyumnī nāṭilaiyē - oṉṟi
 • 466. uṟaṅkuvatu pōlumeṉṟa oṇkuṟaḷiṉ vāymai
  maṟaṅkaruti antō maṟantāy117 - kaṟaṅkiṉ
 • 467. nerunal uḷaṉoruvaṉ eṉṉum neṭuñsol
  maruvum kuṟaṭpā maṟantāy118 - teruvil
 • 468. iṟantār piṟantā riṟantā reṉuñsol
  maṟantāy maṟantāy maṟantāy - iṟantār
 • 469. paṟaiyōsai aṇṭam paṭīreṉ ṟolikka
  maṟaiyōsai yaṉṟē maṟantāy - iṟaiyōṉ
 • 470. pulaṉaintumeṉṟaruḷum poṉmoḻiyai māyā
  malamoṉṟi antō maṟantāy119 - nilaṉoṉṟi
 • 471. vikkuḷ eḻanīr viṭumi ṉeṉaayalōr
  nekkurukal antō niṉaintilaiyē - mikkaṉalil
 • 472. neyviṭalpōl uṟṟavarkaṇṇīrviṭ ṭaḻavuyirpal
  meyviṭalum kaṇṭaṉainī viṇṭilaiyē - seyviṉaiyiṉ
 • 473. vāḷkaḻiyach seṅkatirōṉ vāṉkaḻiya nammuṭaiya
  nāḷkaḻitaṟ kantō naṭuṅkilaiyē - kōḷkaḻiyum
 • 474. nāḻikaiyōr nāḷāka nāṭiṉaiyē nāḷaioru
  nāḻikaiyāy eṇṇi nalintilaiyē - nāḻikaimuṉ
 • 475. niṉṟār iruntār nilaikulaiya vīḻntuyirtāṉ
  seṉṟār eṉakkēṭṭum tērntilaiyē - piṉṟātu
 • 476. toṭṭār uṇavuṭaṉē tummiṉār ammauyir
  viṭṭār eṉakkēṭṭum veṭkilaiyē - taṭṭāmal
 • 477. uṇṭār paṭuttār uṟaṅkiṉār pēruṟakkam
  koṇṭār eṉakkēṭṭum kūsilaiyē - vaṇtārār
 • 478. nēṟṟu maṇampurintār nīṟāṉār iṉṟeṉṟu
  sāṟṟuvatu kēṭṭum taṇantilaiyē - vīṟṟuṟutēr
 • 479. ūrntār teruvil ulāppōntār vāṉulakam
  sērntār eṉakkēṭṭum tērntilaiyē - sērntāṅku
 • 480. eṉṉē iruntār irumiṉār īṇṭiṟantār
  aṉṉē eṉakkēṭṭum āyntilaiyē - koṉṉē
 • 481. maruvum karuppaikkuḷ vāyntē mutirāk
  karuvum pitirntutirak kaṇṭāy - karuvoṉ
 • 482. ṟoṭutiṅkaḷ aiyaintil120 ovvoṉṟil antō
  keṭukiṉṟa teṉṟatuvum kēṭṭāy - paṭumin
 • 483. nilaimuṟṟa yōṉi nerukkil uyirpōyp
  palaṉaṟṟu vīḻntatuvum pārttāy - palaṉuṟṟē
 • 484. kāveṉṟu vīḻntak kaṇamē piṇamākak
  kōveṉ ṟaḻuvār kuṟittilaiyō - nōviṉṟip
 • 485. pālaṉeṉṟē aṉṉaimulaip pālaruntum kālaiyilē
  kālaṉ uyirkuṭikkak kaṇṭilaiyō - mēluvantu
 • 486. peṟṟār makiḻveytap pēsiviḷai yāṭuṅkāl
  aṟṟāvi pōva taṟintilaiyō - kaṟṟāyap
 • 487. paḷḷiyiṭuṅ kālavaṉaip pāra namaṉvāyil
  aḷḷiyiṭun tīmai aṟintilaiyō - paḷḷiviṭum
 • 488. kāḷaip paruvamatil kaṇṭār iraṅkiṭaav
  āḷaich samaṉkoḷva tāyntilaiyō - vēḷaimaṇa
 • 489. māppiḷḷai āki maṇamuṭikkum aṉṟavaṉē
  sāppiḷḷai yātaleṇṇich sārntilaiyē - mēṟpiḷḷai
 • 490. māṭaiyērp peṇṭuṭaṉil vāḻuṅkāl paṟpalartām
  pāṭaimēl sērtaliṉaip pārttilaiyō - vīṭaliḥ
 • 491. tikkaṇamō mēlvan tiṭuṅkaṇamō aṉṟimaṟṟai
  ekkaṇamō eṉṟārnī eṇṇilaiyē - tokkuṟutōl
 • 492. kūṭeṉkō ivvuṭampaik kōḷviṉainīr ōṭṭilviṭṭa
  ēṭeṉkō nīrmēl eḻutteṉkō - kāṭeṉkō
 • 493. pāḻeṉkō oṉpatuvāyp pāvaiyeṉkō vaṉpiṟavi
  ēḻeṉkō kaṉmamataṟ kīṭeṉkō - tāḻmaṇṇiṉ
 • 494. pāṇṭameṉkō veñsarakkup paiyeṉkō pāḻṅkaruma
  kāṇṭameṉkō āṇavattiṉ kaṭṭeṉkō - kōṇtakaiyār
 • 495. meyyeṉkō māya viḷaiveṉkō miṉṉeṉkō
  poyyeṉkō māyap poṭiyeṉkō - meyyeṉṟa
 • 496. maṅkalattai maṅkalattāl vāñsit taṉarulakar
  aṅkavaṟṟai eṇṇā talaintaṉaiyē - taṅkulakil
 • 497. maṟṟitaṉai ōmpi vaḷarkka uḻaṉṟaṉainī
  kaṟṟataṉai eṅkē kaviḻttaṉaiyē - aṟṟavarai
 • 498. ikkaṭ ṭaviḻttiṅ kerimūṭ ṭeṉakkēṭṭum
  mukkaṭṭum tēṭa muyaṉṟaṉaiyē - ikkaṭṭu
 • 499. maṇpaṭṭu ventī marampaṭ ṭiṭakkaṇṭum
  veṇpaṭ ṭuṭukka viraintaṉaiyē - paṇpa ṭṭa
 • 500. aiyā araināṇ aviḻumeṉak kēṭṭuniṉṟum
  meyyā paraṇattiṉ mēviṉaiyē - eyyāmal
 • 501. kātiṟ kaṭukkaṉ kaḻaṟṟumeṉak kēṭṭuniṉṟum
  ētiṟ paṇiyiṉiṭat teytiṉaiyē - tātiṟkut
 • 502. tuṟkanta mākach suṭuṅkāl mukarntiruntum
  naṟkantat tiṉpāl naṭantaṉaiyē - puṟkeṉṟa
 • 503. vaṉsuvaittī nāṟṟa malamāy varalkaṇṭum
  iṉsuvaippāl eyti yiruntaṉaiyē - muṉsuvaittup
 • 504. pāṟuṇṭa kāṭṭil palarven tiṭakkaṇṭum
  sōṟuṇ ṭirukkat tuṇintaṉaiyē - māṟuṇṭu
 • 505. kūmpulakam poyyeṉanāṉ kūvukiṉṟēṉ kēṭṭumiku
  sōmpaluṭaṉ tūkkan toṭarntaṉaiyē - āmpalaṉōr
 • 506. nalvāḻvai eṇṇi nayantōr nayavāta
  ilvāḻvai meyyeṉ ṟiruntaṉaiyē - sollāvi
 • 507. īṉṟōṉ taṉaināḷum eṇṇāmal ivvuṭampai
  īṉṟōrai īṉṟōreṉ ṟeṇṇiṉaiyē - īṉṟōrkaḷ
 • 508. nontāl uṭaṉiṉṟu nōvār viṉaippakaitāṉ
  vantāl atunīkka vallārō - vantāṭal
 • 509. uṟṟasiṟār nammaṭaiyā tōṭṭukiṟpār teṉṟisaivāḻ
  maṟṟavaṉvan tāltaṭukka vallārō - siṟṟuṇavai
 • 510. īṅkeṉṟāl vāṅki yiṭuvār aruḷamutam
  vāṅkeṉṟāl vāṅkiyiṭa vallārō - tīṅkakaṟṟat
 • 511. tūṇṭā maṉaiyātich suṟṟamelām suṟṟiyiṭa
  nīṇṭāy avarnaṉ ṉeṟittuṇaiyō - māṇṭārpiṉ
 • 512. kūṭi aḻattuṇaiyāyk kūṭuvār vaṉṉarakil
  vāṭiyaḻum pōtu varuvārō - nīṭiyanī
 • 513. ichsīvar taṉtuṇaiyō īṅkivarkaḷ niṉtuṇaiyō
  sīchsī iteṉṉa tiṟaṅkaṇṭāy - ichsīvar
 • 514. niṉṉaivaittu muṉseṉṟāl nīseyva teṉṉavarmuṉ
  innilattil nīseṉṟāl eṉseyvar - niṉṉiyalpiṉ
 • 515. ettaṉaitāy ettaṉaipēr ettaṉaiyūr ettaṉaivāḻ
  vettaṉaiyō tēkam eṭuttaṉaiyē - attaṉaikkum
 • 516. avvav viṭaṅkaṭoṟum avvavarai āṇṭāṇṭiṅ
  kevvev vitattāl iḻantaṉaiyō - avvitattil
 • 517. oṉṟēṉum naṉṟāy uṇarntirutti yēlivarai
  iṉṟē tuṟattaṟ kisaiyāyō - niṉṟōril
 • 518. tāyār maṉaiyār taṉayarār tammavarār
  nīyār itaṉai niṉaintilaiyē - sēyēkil
 • 519. ēṅkuvarē eṉṟāy iyamaṉvariṉ niṉṉuyirai
  vāṅkimuṭi yiṭṭakattil vaippārō - nīṅkiyivaṇ
 • 520. uṉtantai taṉṟaṉakkiṅ kōrtantai nāṭuvaṉī
  eṉtantai eṉṟuraippa tevvāṟē - seṉṟupiṉṉiṉ
 • 521. taṉmaṉaiyāḷ maṟṟoruvaṉ taṉmaṉaiyāḷ āvaḷeṉil
  eṉmaṉaiyāḷ eṉpatunī evvaṇamē - naṉmaipeṟum
 • 522. naṭpamainta naṉṉeṟinī nāṭā vakaitaṭukkum
  uṭpakaivar eṉṟivarai ōrntilaiyē - naṭpuṭaiyāy
 • 523. emmāṉ paṭaittauyir ittaṉaikkuṭ silluyirpāl
  immāl aṭaintatunī eṉṉiṉaintō - vammāṟil
 • 524. empanta mēniṉakkiṅ killaiyeṉṟāl maṟṟaiyavar
  tampantam evvāṟu taṅkiyatē - sampantar
 • 525. aṟṟavaruk kaṟṟasivaṉāmeṉumap poṉmoḻiyai
  maṟṟaimoḻi pōṉṟu maṟantaṉaiyē - siṟṟuyirkkuk
 • 526. kaṟpaṉaiyil kāyppuḷatāyk kāṭṭum pirapañsak
  kaṟpaṉaiyai meyyeṉṟu kaṇṭaṉaiyē - paṟpalavām
 • 527. tūriyattil122 tōṉṟolipōl tōṉṟik keṭumāyā
  kāriyattai meyyeṉanī kaṇṭaṉaiyē - sīriyaṟṟum
 • 528. āṭakattil pittaḷaiyai ālit tiṭuṅkapaṭa
  nāṭakattai meyyeṉṟu nampiṉaiyē - nīṭakattil
 • 529. kāyavittai yālak kaṭavuḷ iyaṟṟuminta
  māyavittai meyyeṉanī vāḻntaṉaiyē - vāyavittai
 • 530. ippaṭaka māyai yiruḷtamamē eṉṉumoru
  muppaṭakat tuḷḷē muyaṅkiṉaiyē - oppiṟaivaṉ
 • 531. āṉavoḷi yiṟparaiyām ātapatti ṉāltōṉṟum
  kāṉaliṉai nīrāyk kaḷittaṉaiyē - āṉakiri
 • 532. yāsatti yeṉṟiṭumōr ammaiviḷai yāṭṭeṉumip
  pāsatti ṉuḷḷē paṭarntaṉaiyē - nēsattiṉ
 • 533. poyyoṉṟuṇ meyyiṟ pukumpāla līlaitaṉai
  meyyeṉṟu vīṇil virintaṉaiyē - poyyeṉṟu
 • 534. mīṭṭuniṉṟa līlā viṉōta meṉuṅkataiyaik
  kēṭṭuniṉṟum antō kiḷarntaṉaiyē - īṭṭiniṉṟa
 • 535. kālattai vīṇil kaḻikkum paṭimēka
  sālattai meyyāyt tarukkiṉaiyē - sālattil
 • 536. kaṇmaiyakaṉ ṟōṅkumanta kārattil semmāppuṟ
  ṟuṇmaiyoṉṟuṅ kāṇā tuḻaṉṟaṉaiyē - vaṇmaiyilāy
 • 537. iṅku niṉaipperiyōr eṉṉiṉaippār ēmāppil
  kaṅku liṉaippakalāyk kaṇṭaṉaiyē - taṅkuṟumit
 • 538. tēkāti poyyeṉavē tērntār uraikkavumnī
  mōkātik kuḷḷē muyalkiṉṟāy - ōkōnum
 • 539. kōmuṭikkaṇ tīppaṟṟik koṇṭateṉṟāl maṟṟataṟkup
  pūmuṭikkat tēṭukiṉṟōr pōṉṟaṉaiyē - māmuṭikkum
 • 540. vāḻvunilai yaṉṟimaippil māṟukiṉṟa teṉṟuraittum
  vīḻvukoṭu123 vāḷā viḻukiṉṟāy - tāḻvuṟanum
 • 541. viṇṭuṟuṅkai vīṭaṉalāl vēkiṉṟa teṉṉavuṭpōy
  uṇṭuṟaṅku kiṉṟōrai ottaṉaiyē - toṇṭulakaṅ
 • 542. kāṉamuyaṟ kompāyk kaḻikiṉṟa teṉkiṉṟēṉ
  nīnayamuṟ ṟantō nikaḻkiṉṟāy - āṉanummūr
 • 543. veḷḷatti ṉālmuḻuki viṭṭateṉṟāl seṉṟukaṭai
  koḷḷat tiripavarpōl kūṭiṉaiyē - koḷḷaviṅku
 • 544. kaṇṭaṉavel lāmnilaiyāk kaitavameṉ kiṉṟēṉnī
  koṇṭavaimuṟ sērak kuṟikkiṉṟāy - uṇṭaḻikka
 • 545. ūḻiveḷḷam vantateṉṟāl uṇpataṟkum āṭutaṟkum
  ūḻinaṉṉī124rōveṉpār ottaṉaiyē - ēḻiyaṟṟum
 • 546. taṟpuvaṉam pōkam taṉukaraṇam eṉkiṉṟa
  soṟpaṉattil antō tuvaṉṟiṉaiyē - paṟpakalum
 • 547. uṇṭaṉavē uṇkiṉṟāy ōrntaṉavē ōrkiṉṟāy
  kaṇṭaṉavē kaṇṭu kaḷikkiṉṟāy - koṇṭaṉavē
 • 548. koṇṭiyaṅku kiṉṟāy kuṟittaṉavē piṟkuṟittup
  paṇṭaṟiyār pōlap paṭarkiṉṟāy - paṇṭaṟintu
 • 549. sollāṭi niṉṟaṉavē solkiṉṟāy maṟṟitaṉai
  nallōrkaḷ kaṇṭāl nakaiyārō - sellāṉa
 • 550. kālampōl iṅkunikaḻ kālamumkāṇ kiṉṟiyetir
  kālamaṟṟum attiṟammēṟ kāṇkuvaiyēl - sālavumuṉ
 • 551. pōtuselā muṉṉamaṉu pūtiyainī nāṭāmal
  yātupayaṉ eṇṇi iṉaikiṉṟāy - tītuseyum
 • 552. vīṇavattai yellām viḷaikkum tiṟalmūla
  āṇavatti ṉālē aḻintaṉaiyē - āṇavattil
 • 553. nīyār eṉaaṟiyāy niṉṉetiril niṉṟavarai
  nīyār eṉaviṉavi nīṇṭaṉaiyē - ōyāmal
 • 554. ūṉiṉṟa oṉṟiṉ uḷavaṟiyāy antōnī
  nāṉeṉṟu solli nalintaṉaiyē - nāṉeṉṟu
 • 555. sollutiyō sollāyō tuvvāmai peṟṟorunī
  allaluṟuṅ kālat taṟaikaṇṭāy - allavelām
 • 556. nīiṅkē nāṉaṅkē niṟkanaṭu vēkutittāl
  nīeṅkē nāṉeṅkē niṉṟaṟikāṇ - nīiṅku
 • 557. oṉṟeṭukkach seṉṟumaṟṟai oṉṟeṭukkak kāṇkiṉṟēṉ
  iṉṟaṭutta nīeṅ kiruntaṉaiyē - maṉṟaṭutta
 • 558. tāḷā tarittēniṉ ṟaṉṉaimaṟan tuyyātu
  vāḷā matattiṉ malikiṉṟāy - kēḷāyich
 • 559. sārpiloṉṟu viṭṭoḻintāl sālamakiḻ kiṟpēṉāṉ
  sōrpukoṇṭu nītāṉ tuyarkiṉṟāy - sārpuperun
 • 560. tūveṉṟu nāṉivaṇañ summā iruntālum
  vāveṉ ṟeṉaiyum valikkiṉṟāy - ōvuṉṟaṉ
 • 561. sūḻchsiyaṟi yēṉnī suḻalkiṉṟa pōtellām
  sūḻchsiyilē nāṉum suḻalkiṉṟēṉ - nīṭsiyilnī
 • 562. kālasaittāl yāṉum kaṭitil talaiyasaippēṉ
  mālasaitta niṉpuṇarppiṉ vāṟetuvō - vālumaṇṭak
 • 563. kūvattil yāṉōr kuṭanī kayiṟṟōṭum
  ēvalko ḷumēḻai eṉkēṉō - pāvattil
 • 564. suṟṟuṇṭa nīkaṭalil tōṉṟusuḻi yākaatil
  eṟṟuṇṭa nāṉtiraṇam eṉkēṉō - paṟṟiṭunī
 • 565. saṅkaṟpa māñsūṟai tāṉāka nāṉāṭum
  aṅkaṭ sarukeṉ ṟaṟaikēṉō - poṅkuṟṟa
 • 566. sēlaivirā yōrtaṟiyil selkuḻainī piṉtoṭarum
  nūliḻaināṉ eṉṟu nuvalkēṉō - māliṭunī
 • 567. tuḷḷuṟuppiṉ maṭpakaiñaṉ suṟṟāḻi yākavatiṉ
  uḷḷuṟuppē nāṉeṉ ṟuraikkēṉō - eḷḷuṟunī
 • 568. pāḻalaivā ṉēkum paruntāka apparuntiṉ
  nīḻalaināṉ eṉṟu niṉaikēṉō - nīḻaluṟā
 • 569. niṉvasamnāṉ eṉṟulaku nintaimoḻi kiṉṟatalāl
  eṉvasamnī eṉpa tilaikaṇṭāy - eṉvasamnī
 • 570. āṉāl eḷiyēṉuk kākāp poruḷuḷavō
  vāṉāṭar vantu vaṇaṅkārō - āṉāmal12
 • 571. eṇṇutaṟkum pēsutaṟkum eṭṭāp parañsōtik
  kaṇṇutalum aṅkaik kaṉiyaṉṟō - eṇṇumiṭat
 • 572. teṉseyvē ṉōrkaṇamum eṉsolvaḻi nillāmal
  koṉseyvēṉ eṉṟu kutikkiṉṟāy - vaṉseyyum
 • 573. sintōṭum126 ōrvaṭavait tīyum karattaṭaippar
  antō uṉaiyār aṭakkuvarē - vantōṭum
 • 574. kachsōtam127 eṉṉak katirōṉ taṉaiyeṭuppar
  achsō uṉaiyār aṭakkuvarē - vaichsōṅku
 • 575. mūvulakum sērttorutam muṉṟāṉai yiṉmuṭivar
  āvuṉaiyum iṅkār aṭakkuvarē - mēvupala
 • 576. tēsameṉṟum kālameṉṟum tikkeṉṟum paṟpalavām
  vāsameṉṟum avvav vaḻakkeṉṟum - māsuṭaiya
 • 577. pōkameṉṟum maṟṟaip pulaṉeṉṟum poyakalā
  yōkameṉṟum paṟpalavām yūkameṉṟum - mēkameṉṟum
 • 578. vāṉeṉṟum munnīr malaiyeṉṟum maṇṇeṉṟum
  ūṉeṉṟum maṟṟai uṟaveṉṟum - mēlniṉṟa
 • 579. sātiyeṉṟum vāḻveṉṟum tāḻveṉṟum ivvulaka
  nītiyeṉṟum kaṉma neṟiyeṉṟum - ōtariya
 • 580. aṇṭameṉṟum aṇṭat tasaivum asaivumalāp
  paṇṭameṉṟum solpavelām paṉmukaṅkaḷ - koṇṭirunta
 • 581. uṉniṉaivi ṉuḷḷē utittiṭ ṭulaviniṟpa
  enniṉaivu koṇṭōmaṟ ṟivvulakar - ennavaiyum
 • 582. tantōṉ evaṉō satumukaṉuṇ ṭeṉpārkaḷ
  antōniṉ seykai aṟiyārē - antōnāṉ
 • 583. āmeṉṟāl maṟṟataṉai allaveṉpāy allaveṉṟāl
  āmeṉpāy eṉṉai alaikkiṉṟāy - nāmaṉpāy
 • 584. eṉṟum piṟantiṟavā iṉpam aṭaitumeṉṟāl
  naṉṟeṉ ṟoruppaṭuvāy naṇṇuṅkāl - toṉṟeṉavē12
 • 585. selkiṟpāy sellāch siṟunaṭaiyil tīmaiyelām
  nalkiṟpāy eṉṉēniṉ naṭpuṭaimai - solkiṟpil
 • 586. āvatuvum niṉṉāl aḻivatuvumniṉ ṉāleṉayāṉ
  nōvatuvum kaṇṭayalil nōkkiṉaiyē - tāvumeṉak
 • 587. kāṇavalam peṇṇavalam ākum poruḷavalam
  ūṇavalam uṟṟārō ṭūravalam - pūṇavalam
 • 588. ūṉavalam aṉṟiyumeṉ uṟṟatuṇai yāmnīyum
  tāṉavalam eṉṟāleṉ sāṟṟuvatē - nāṉivaṇam
 • 589. iṉpametu kaṇṭēmāl ichsaiyelām tuṉpamatil
  tuṉpam piṟappeṉṟē sōrkiṉṟēṉ - vaṉpuṭaiya
 • 590. ippiṟavit tuṉpatti ṉumtitiyil tuṉpamatu
  sepparitām eṉṟē tikaikkiṉṟēṉ - seppiṟappiṉ
 • 591. ōyāta tuṉpam uraikka uṭampellām
  vāyāki ṉumpōta māṭṭātēl - ēēnām
 • 592. seyvateṉṉō eṉṟu tiyaṅkukiṉṟēṉ ivvaṇamnāṉ
  naivatellām kaṇṭu naṭantaṉaiyē - kaivarumiv
 • 593. illik kuṭamuṭaintāl yātāmeṉ ṟuṉṉuṭaṉyāṉ
  sollit tirintumeṉaich sūḻntilaiyē - valiyamaṉ
 • 594. nāḷaiyō iṉṟō naṭakkiṉṟa nāṭkaḷilev
  vēḷaiyō tūtu viṭilavarkaḷ - kēḷaiyō
 • 595. nallōm eṉiṉum naṭavār naṭavārnām
  sellōm eṉiṉumatu sellātē - vallīryām
 • 596. iṉsoliṉōm iṉṟiṅ kiruntuvaru vōmeṉayām
  eṉsoliṉum achsolelām ēlātē - maṉsoluṭait
 • 597. tāmaraiyōṉ māṉmutalōr tāmaṟaiyā rāyilaṉṟu
  nāmaṟaivōm eṉṟal naṭavātē - nāmivaṇam
 • 598. annāḷ varumuṉṉar āti aruḷaṭaiyum
  naṉṉāḷ aṭaitaṟku nāṭutuṅkāṇ - eṉṉāniṉ
 • 599. ṟōtukiṉṟēṉ kēṭṭum uṟārpōṉ ṟulakiyalil
  pōtukiṉṟāy yātu purikiṟpēṉ - tītunaṉṟō
 • 600. ṭēṟṟavaṭi nāḷuṟavām eṉṉaiviṭṭut tāmatamā
  nēṟṟaiyuṟa vōṭuṟavu nērntaṉaiyē - sāṟṟumanta
 • 601. tāmatamē ōravittai tāmatamē āvaraṇam
  tāmatamē mōka samuttiramkāṇ - tāmatameṉ
 • 602. ṟaiyō orunī ataṉōṭu kūṭiṉaiyāl
  poyyōnām eṉṟu pukaṉṟatuvē - kaiyāmal
 • 603. oṉṉalarpōl kūṭuvā rōṭorunī kūṭuṅkāl
  eṉṉainiṉai yāyeṉso leṇṇutiyō - paṉṉuṟuniṉ
 • 604. tītellām nāṉāti sēṭarpala rāyppiramaṉ
  pōtellām solliṭiṉum pōtātē - ātaliṉāl
 • 605. vaikiṉṟēṉ vāḻttāy matittorunī seyvatellām
  seykiṉṟāy ītōr tiṟamaṉṟē - uykiṟpāṉ
 • 606. vāṭukiṉṟēṉ niṉṉai matittorunāṉ nīmalattai
  nāṭukiṉṟāy ītōr nalamaṉṟē - kūṭukiṉṟa
 • 607. īṇṭōr aṇuvāy iruntanī eṇṭisaipōl
  nīṇṭāy iḥtōr neṟiyaṉṟē - vēṇṭānī
 • 608. maṟṟavarpōl aṉṟē maṉaṉēniṉ vaṇpukaḻai
  muṟṟumivaṇ ārtāṉ moḻivārē - suṟṟimaṉam
 • 609. tāṉaṭaṅkiṉ ellāch sakamum aṭaṅkumoru
  māṉaṭaṅkoḷ pāta malarvāykkum - vāṉaṭaṅka
 • 610. ellā nalamum itaṉāl eṉamaṟaikaḷ
  ellām niṉsīrē eṭuttiyampum - ellārkkum
 • 611. mākamaṅkoṇ ṭuṟṟa maṉōlayamē vāṉkatiyeṉ
  ṟāmakaṅkaḷ niṉsīr aṟaintiṭuṅkāṇ - ākuminta
 • 612. naṉmai peṟumēṉmai naṇṇiyanī niṉṉuṭaiya
  taṉmaiviṭal antō saturalaip - puṉmaiyelām
 • 613. viṭṭoḻittu nāṉmoḻiyum meychsukattai naṇṇutinī
  iṭṭiḻaitta achsukantāṉ yāteṉṉil - kaṭṭaḻitta
 • 614. vēṭam sukameṉṟum meyyuṇarvai yiṉṟiniṉṟa
  mūṭam sukameṉṟum muṉpalavām - tōṭamsey
 • 615. pōkam sukameṉṟum pōkam tarumkaruma
  yōkam sukameṉṟum uṇṭilaiyeṉ - ṟākañsey
 • 616. pōtam sukameṉṟum poṉṟalsukam eṉṟumvintu
  nātam sukameṉṟum nāmporuḷeṉ - ṟōtalaḥ
 • 617. toṉṟē sukameṉṟum uṭkaṇ ṭirukkumanta
  naṉṟē sukameṉṟum nāmpuṟattil - seṉṟēkaṇ
 • 618. ṭāṟṟal sukameṉṟum aṉpaṟiyāch sūṉiyamē
  ēṟṟa sukameṉṟum ivvaṇṇam - ēṟṟapaṭi
 • 619. vellukiṉṟōr pōṉṟu virinīr ulakiṭaiyē
  sollukiṉṟōr sollum sukamaṉṟu - sollukiṉṟa
 • 620. vāṉāti tattuvaṅkaḷ māyttāṇ ṭuṟukiṉṟa
  nāṉāti mūṉṟiloṉṟu nāṭāmal - āṉāmai
 • 621. eḷḷum pakalum iravumilā ōriṭattil
  uḷḷum puṟampum orupaṭittāy - vaḷḷaleṉa
 • 622. vāḻum parasivattiṉ vaṉṉiveppam pōlamuṟṟum
  sūḻum sukamē sukamkaṇṭāy - sūḻvataṉuk
 • 623. kevvā ṟiruntāl iyalum eṉilamma
  ivvā ṟiruntāl iyalātāl - sevvāṟṟil
 • 624. paṟṟaṟṟāṉ paṟṟiṉaiyē paṟṟiyiṭal vēṇṭumatu
  paṟṟaṟṟāl aṉṟip paliyātāl - paṟṟaṟṟal
 • 625. vētaṉaiyāl īṅku viriyum sakappaḻakka
  vātaṉaipōy nīṅkilaṉṟi vārātāl - vātaṉaiyum
 • 626. īṉamantō ivvulakam eṉṟaruḷai nāṭukiṉṟa
  ñāṉamvantāl aṉṟi naliyātāl - ñāṉamatu
 • 627. pōkamuṟṟum poyyeṉavē pōtum aṉittiyavi
  vēkamuṟṟāl aṉṟi viḷaṅkātāl - ākavaḥ
 • 628. tuṇṇavantāl pōlumivaṇ uṟṟuvisā rittiṭumōr
  eṇṇamvantāl aṉṟi isaiyātāl - eṇṇamatu
 • 629. paṅkamaṭain tāravaiyaip pārātu sātukkaḷ
  saṅkamaṭain tālaṉṟich sārātāl - iṅkataṉāl
 • 630. vīḻmukatta rākinitam veṇ­ ṟaṇintaṟiyāp
  pāḻmukattōr tampāl paṭarntuṟaiyēl - pāḻmukattil
 • 631. pēyāṭa uḷḷaṟiyāp pittāṭa niṉṉuṭaṉē
  vāyāṭu vōrpāl maruvinillēl - nīyāṭip
 • 632. pētit tiṭavum piṟaḻntiṭavum niṉṉuṭaṉē
  vātit tiṭuvōrpāl vāyntuṟaiyēl - sātittuch
 • 633. saivameṅkē veṇ­ṟṟiṉ sārpeṅkē meyyāṉa
  teyvameṅkē eṉpavaraich sērntuṟaiyēl - uyvateṅkē
 • 634. tīrāch sivanintai seytusiṟu tēvarkaḷai
  nērāyp pitaṟṟuvarpāl nērntuṟaiyēl - ōrāmal
 • 635. eḷḷeṉṟum teyvameṉpa tillai ituteḷintu
  koḷḷeṉṟum tuḷḷukiṉṟōr kūṭṭamuṟēl - naḷḷoṉṟu
 • 636. nāmeṉṟum nammaiyaṉṟi naṇṇum piramamillai
  āmeṉṟum solpavarpāl ārntuṟaiyēl - tāmoṉṟa
 • 637. ellā aṟivum emataṟivē eṉṟuraikkum
  pollā valakkārar poyukavēl - pullāka
 • 638. aṟpamē maṟṟavelām āyilaḻi129 yākkāya
  kaṟpamē vattuveṉpār kaṇṇaṭaiyēl - siṟsilavām
 • 639. sittikaḷē vattuveṉpōrch sērntuṟaiyēl paṉmāyā
  sattikaḷē vattuveṉpōr sārpaṭaiyēl - pottiyaich
 • 640. saṉmamē tōṟṟum taramām tiramaṉitta
  kaṉmamē vattuveṉpōr kaṇṇuṟaiyēl - kaṉmamiku
 • 641. mākam katiyeṉpār māṭṭuṟaiyēl palpōka
  yōkam poruḷeṉpā rūṭuṟaiyēl - ēkamkoḷ
 • 642. maṇṇeṉpār vāṉeṉpār vāymuch suṭareṉpār
  peṇṇeṉpār maṟṟavartam pēruraiyēl - maṇṇiṉpāl
 • 643. maṉṉuraiyāch sillōr maranteyvam eṉpārmaṟ
  ṟeṉṉuraiyār īṇṭavarpāl eytiyiṭēl - maṉnalaṅkaḷ
 • 644. pūttāl siṟuvarkaḷum pūsā palameṉpār
  tēṟṟār sivapūsai seyyārāyp - pūttāvi
 • 645. vīṟukiṉṟa pūsaiyileṉ vīṇeṉṟu vīṇpāḻvāyk
  kūṟukiṉṟa pēyarkaḷpāl kūṭiyuṟēl - māṟukiṉṟa
 • 646. nīṭkōla vāḻkkaiyelām nīttiṭuvōṉ poṉaṟaikkut
  tāṭkōl iṭuvāraich sārntuṟaiyēl - nīṭkōla
 • 647. meyyoḻukkat tārpōl veḷiniṉ ṟakattoḻiyāp
  poyyoḻukkat tārpāl poruntiyuṟēl - poyyoḻukkil
 • 648. poynnūl pataṟip pulampukiṉṟa pittarkaḷpāl
  annūl virumpi aṭaintalaiyēl - kainnērntu
 • 649. kōṭātu kōṭi koṭuttālum saivaneṟi
  nāṭā tavaravaiyai naṇṇiyiṭēl - kōṭātu
 • 650. kollā viratamatu koḷḷāraik kāṇiloru
  pullāka eṇṇip puṟampoḻika - ellāmum
 • 651. ākanavil kiṉṟateṉnam aiyaṉukkaṉ pillārai
  nīkaṉavi lēṉum niṉaiyaṟka - ēkaṉaṭik
 • 652. kaṉpē vaṭivāy aruḷē uyirāyppē
  riṉpē uṇarvāy isaintārum - aṉpākik
 • 653. kaṇṭikaiyē pūṇiṟ kalavaiyē veṇ­ṟāyk
  koṇṭikavāch sārpu kuṟittārum - toṇṭuṭaṉē
 • 654. vāymalarāl mālai vakuttaloṭu nammiṟaikkut
  tūymalarāl mālai toṭuppārum - sārmalarōṉ
 • 655. ērnanta ṉappaṇikaṇ ṭichsaiyuṟa nammiṟaikkuch
  sīrnanta ṉappaṇikaḷ seyvōrum - nārnantāt
 • 656. tīyiṉmeḻu kāchsintai sērnturuki nammiṟaivāḻ
  kōyilmeḻu kāniṉṟa koḷkaiyarum - mēyiṉarait
 • 657. tāyil vaḷarkkum tayavuṭaiya namperumāṉ
  kōyil viḷakkum kuṇattōrum - tūyaaruḷ
 • 658. iṉpuṭaṉē tīpamutal ellāch sariyaikaḷum
  aṉpuṭaṉē seytaṅ kamarvārum - aṉpuṭaṉē
 • 659. aṇṇiyamēl aṉpark kamutīta lātisiva
  puṇṇiyamē nāḷum purivōrum - puṇṇiyamām
 • 660. tēṉē amutē sivamē sivamēem
  māṉēeṉ ṟētti makiḻvārum - vāṉāṉa
 • 661. maṉṉē aruṭkaṭalē māṇikka mēeṅkaḷ
  aṉṉēeṉ ṟuṉṉi amarvōrum - naṉṉēyap
 • 662. paṇ­r moḻiyāl parintētti āṉantak
  kaṇ­rkoṇ ṭuḷḷam kaḷippōrum - uṇ­ril
 • 663. paṇṭukaṇṭum kāṇāp parisiṉarāyp poṉmēṉi
  kaṇṭukaṇṭu nāḷum kaḷippōrum - toṇṭaṭaiyum
 • 664. poṟpatikam eṉṟeṇṇip pōṟṟioru mūvarkaḷiṉ
  soṟpatikam koṇṭu tutippōrum - soṟpaṉattum
 • 665. māsakattil sērkkāta māṇikkam eṉṟatiru
  vāsakattai vāyāl malarvōrum - vāsakattiṉ
 • 666. maṉṉisaippāl mēlōr vakuttētti niṉṟatiru
  iṉṉisaippā āti isaippōrum - maṉṉisaippiṉ
 • 667. nalvāḻ varuḷukiṉṟa namperumāṉ māṉmiyaṅkaḷ
  solvōrum kēṭṭut toḻuvōrum - solvāynta
 • 668. tātāveṉ ṟaṉpuṭaṉē sāmakī taṅkaḷmutal
  vētāka maṅkaḷ virippōrum - vētāntam
 • 669. sērntōrk karuḷum sivamē poruḷeṉṟu
  tērntē sivapūsai seyvōrum - ārntētti
 • 670. naṉṉeñsē kōyileṉa namperumāṉ taṉṉaivaittu
  maṉṉum sivanēyam vāyntōrum - muṉayaṉṟaṉ
 • 671. añseḻuttel lāmkēṭkil añseḻuttām emperumāṉ
  añseḻuttāl archsit tamarvōrum - añseṉavē
 • 672. viñsum poṟiyiṉ viṭayamelām namperumāṉ
  señsun tarappatattil sērttōrum - vañsamsey
 • 673. poyvē taṉainīkkum puṇṇiyaṉpāl tammuyirai
  naivē taṉamākkum nallōrum - seyvēlai
 • 674. nīṭa naṭattaloṭu niṟṟalmutal namperumāṉ
  āṭal aṭittiyāṉam ārntōrum - vāṭalaṟat
 • 675. tūya naṉaviṟ suḻuttiyoṭu namperumāṉ
  nēyam nikaḻttum neṟiyōrum - māyamuṟu
 • 676. māṉatuvāy niṉṟa vayamnīkkit tāṉaṟṟut
  tāṉatuvāy niṟkum takaiyōrum - vāṉamatil
 • 677. vāṉaṅkaṇ ṭāṭum mayilpōṉṟu namperumāṉ
  tāṉaṅkaṇ ṭāṭum tavattōrum - mōṉamoṭu
 • 678. tāḻsaṭaiyum nīṟum sarikōva ṇakkīḷum
  vāḻsivamum koṇṭu vativōrum - āḻnilaiya
 • 679. vāriyalai pōṉṟasutta māyaiyiṉāl āmpūta
  kāriyaṅka ḷātiyelām kaṇṭoḻittu - ūriyaṅkat
 • 680. tañsam tarumalarōṉ tattuvamām pūtaṅkaḷ
  aiñsum poṟiyañsum añsaṟivum - añseṉumōr
 • 681. vākkumutal aiñsumaṟṟu mālōṉtaṉ tattuvamām
  ūkkum kalaimutalām ōrēḻum - nīkkiappāl
 • 682. mēvi viḷaṅkusutta vittaimutal nātamaṭṭum
  tāvi vayaṅkusutta tattuvattil - mēviakaṉ
 • 683. ṟappāl aruḷkaṇ ṭaruḷāl tamaittāmkaṇ
  ṭappāl paraveḷikaṇ ṭappāluk - kappālum
 • 684. tīrāch suyamāych sitāṉanta māmoḷiyaip
  pārā irunta paṭiyiruntu - pērātu
 • 685. kaṇṭatuveṉ ṟoṉṟum kalavātu tāmkalantu
  koṇṭasiva yōkiyarām koṟṟavarum - aṇṭariya
 • 686. sattuvattil sattuvamē tammuruvāyk koṇṭupara
  tattuvattiṉ niṟkum takavōrum - attuvattil
 • 687. tītum sukamum sivaṉseyaleṉ ṟeṇṇivanta
  yātum samamā iruppōrum - kōtupaṭak
 • 688. kūṟum kuṟiyum kuṇamum kulamumaṭi
  īṟum kaṭaiyum ikantōrum - vīṟukiṉṟa
 • 689. sēnti ṉaṭaintavelāñ sīraṇikkach sērsitta
  sānti yuṭaṉē sarippōrum - sāntipeṟat
 • 690. tammaiyuṟum sittevaiyum tāmuvattal seyyāmal
  semmaiyuṭaṉ vāḻum tiṟalōrum - emmaiyiṉum
 • 691. ārāmai ōṅkum avākkaṭalnīr māṉkuḷampiṉ
  nīrāka nīnti nilaittōrum - sērātu
 • 692. tamporuḷaik kaṇṭē satāṉanta vīṭṭiṉiṭaich
  semporuḷaich sārnta tiṟattōrum - maṇporuḷpōyt
 • 693. tāyar eṉamātar tammaiyeṇṇip pālarpittar
  pēyareṉa naṇṇum periyōru - mīyataṉiṉ
 • 694. eypparisām ōrtiraṇam evvulakum seytaḷikka
  meypparisañ seyyavalla vittakarum - meyppaṭavē
 • 695. yāvum aṟintum aṟiyārpōṉ ṟeppoḻutum
  sāvum piṟappum tavirntōrum - ōvaliṉṟi
 • 696. vaitiṭiṉum vāḻkaeṉa vāḻtti upasāram
  seytiṭiṉum taṉmai tiṟampārum - meyvakaiyil
 • 697. tēṟā vulakam sivamayamāyk kaṇṭeṅkum
  ēṟā tiḻiyā tiruppōrum - māṟātu
 • 698. mōṉantāṉ koṇṭu muṭintaviṭat tōṅkupara
  māṉantā tītat tamarntōrum - tāmnantāch
 • 699. sātukkaḷ āmavartam saṅka makattuvattaich
  sātukka ḷaṉṟiyevar tāmaṟivār - nītukkam
 • 700. nīṅkiaṉṉōr saṅkattil niṉṟumakiḻn tēttinitam
  āṅkavartāṭ kuṟṟēval āyntiyaṟṟi - ōṅkusiva
 • 701. pañsāṭ sarattaip pakararuḷē nāvāka
  eñsāp parivuṭaṉē eṇṇiyaruḷ - señsōtit
 • 702. tātoṉṟu tumpaimuṭit tāṇuaṭi yoṉṟimaṟṟai
  yātoṉṟum nōkkā tamaintiṭuka - tīteṉṟa
 • 703. pāḻvāḻvu nīṅkap pativāḻvil eññāṉṟum
  vāḻvāyeṉ ṉōṭum makiḻntu.

  • 84. māṉṟa malattākku eṉpatu mayakkutalaich seykiṉṟa malattiṉetirīṭu eṉakkoḷka.to.vē.
  • 705 85. sil turumpu - aṟpamākiya turumpu. to.vē.
  • 86. saṅkamam, saṅkameṉa vikāramāyiṟṟu. to.vē.
  • 706 87. intā eṉpatu marūuch sol. 'itaṉait tarappeṟṟukkoḷ' eṉṉum poruṭṭu.allatūum 'iṅku vā' eṉṉum eḷimai kaṇṇiya ēvalumām. to.vē.
  • 88. kātaravu seytal - achsuṟuttal. to.vē.
  • 707 89. nichsal - nāṭōṟum. to.vē.
  • 90. naṭṭu ūrntu eṉappirittu nēsittuch seṉṟu eṉap poruḷ koḷka. to.vē.
  • 708 91. vāḻnāḷ, vāṇāḷ eṉa marīiyatu. to.vē.
  • 92. kaṟṟūṇai, saṟṟuṇai eṉak kuṟuki niṉṟatu. to.vē.
  • 709 93. antō, attō eṉa valikkum vaḻi valittatu. to.vē.
  • 94. aintu, añsu eṉa maruviṟṟu. aḥtu īṇṭu ākupeyarāych suvai oḷi ūṟu ōsai nāṟṟameṉṉum aintāsaikaḷaik kuṟittu niṉṟatu. to.vē.
  • 710 95. ēṟutal eṉpatu īṇṭoḻukkattiṉ mēṉiṉṟatu. to.vē.
  • 96. vel naṭai eṉap pirittuk koḷka. aṟṟēl koṭu naṭai eṉap poruḷ koḷḷiṉvennaṭai eṉap potu nakaramākkikkoḷka. to.vē.
  • 711 97. neñsu eṉum moḻikku muṉṉuḷḷa kīṟṟu(—) nīṅkiṉ nañsu eṉṟākum. sa.mu.ka.
  • 98. noṟil - viraivu. to.vē.
  • 712 99. peṇṇiṅku māmāttiraiyiṉ varuttaṉameṉ ṟeṇṇiṉai - eṉpataṟkup pēṇ eṉṟuporuḷkoṇṭaṉai eṉpatu poruḷ. to.vē.
  • 100. silanti - puṇkaṭṭi. sa.mu.ka.
  • 713 101. vampu, vappeṉa vikāramāyiṟṟu. to.vē.
  • 102. pottutal - mūṭutal. to.vē.
  • 714 103. mēṭu - vayiṟu. to.vē.
  • 104. īral, īruḷ eṉa marīi vaḻaṅkiyatu. to.vē.
  • 715 105. pūṭṭu - uṭaṟporuttu, to.vē.
  • 106. nērtal - viṭai koṭuttal eṉṉum poruṭṭu. to.vē.
  • 716 107. īṇ ṭorupuṭaiottamai tōṟṟiyāṅ kaḻiyu nilaiyiṉmaiyāṉ eṉṟu koḷka.to.vē.
  • 108. vēḷāṉōṉkākaḷam - kuyil. to.vē.
  • 717 109. piramasāyai - piramakatti. to.vē.
  • 110. kaṭṭutal, īṇṭut taḻuvutal eṉṉumporuṭṭu. to.vē.
  • 718 111. noṟil - aṭakkam. to.vē.
  • 112. kūttāṭ ṭavaikkuḻāt taṟṟē peruñselvampōkkum atuviḷin taṟṟu. tirukkuṟaḷ332. ( 34 nilaiyāmai 2 )
  • 719 113. viṭaṟku, viṭṭaṟkeṉa vikāramāyiṟṟu. to.vē.
  • 114. sellā iṭattuch siṉantītu selliṭattumilataṉiṉ tīya piṟa. tirukkuṟaḷ 302 ( 31 vekuḷāmai 2 )
  • 720 115. taṉṉaittāṉ kākkiṉ siṉaṅkākka kāvākkāltaṉṉaiyē kollum siṉam. tirukkuṟaḷ 305 ( 31 vekuḷāmai 5 )
  • 116. akaḻvārait tāṅkum nilampōlat tammaiikaḻvārp poṟuttal talai. tirukkuṟaḷ 151 (16 poṟaiyuṭaimai 1 )
  • 721 117. uṟaṅkuvatu pōlum sākkāṭu uṟaṅkiviḻippatu pōlum piṟappu. tirukkuṟaḷ 339 ( 34 nilaiyāmai 9 )
  • 118. nerunal uḷaṉoruvaṉ iṉṟillai eṉṉumperumai uṭaittuiv vulaku. tirukkuṟaḷ 336 ( 34 nilaiyāmai 6 )
  • 722 119. pulaṉaintum poṟikalaṅki neṟimayaṅki aṟivaḻittiṭ(ṭu) aimmēluntialamanta pōtāka añsēleṉ(ṟu) aruḷ seyvāṉ amarumkōyilvalamvanta maṭavārkaḷ naṭamāṭa muḻavatira maḻaieṉ ṟañsichsilamanti alamantu maramēṟimukil pārkkum tiruvaiyāṟē.ñāṉasampantar tēvāram 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. aiyaintu - aintum aintum, ummaittokai. to.vē.
  • 723 121. veṟṟavē aṭiyār aṭimisai vīḻum viruppiṉaṉ veḷḷainī ṟaṇiyumkoṟṟavaṉ taṉakku mantiri yāya kulachsiṟai kulāviniṉ ṟēttumoṟṟaiveḷ viṭaiyaṉ umparār talaivaṉ ulakiṉil iyaṟkaiyai oḻittiṭ(ṭu)aṟṟavarkku aṟṟa sivaṉuṟai kiṉṟa ālavāy āvatum ituvē.ñāṉasampantar tēvāram - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. tūriyam - paṟai. to.vē.
  • 724 123. vīḻvu - viruppam. to.vē.
  • 124. ūḻi - kaṭal. to.vē.
  • 725 125. āṉāmai - viṭṭu nīṅkāmai. to.vē.
  • 126. sintu - kaṭal. to.vē.
  • 726 127. kachsōtam - miṉmiṉippūchsi. to.vē.
  • 128. toṉṟu - paḻamai. to.vē.
  • 727 129. āyil - ārāyuṅkāl. to.vē

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்