திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இரேணுகை பஞ்சகம்
irēṇukai pañsakam
கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

065. வைத்தியநாதர் பதிகம்
vaittiyanātar patikam