திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வைத்தியநாதர் பதிகம்
vaittiyanātar patikam
பழமலைப் பதிகம்
paḻamalaip patikam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

066. கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti