திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பெரியநாயகியார் தோத்திரம்
periyanāyakiyār tōttiram
திருவோத்தூர் சிவஞான தேசிகன் தோத்திரம்
tiruvōttūr sivañāṉa tēsikaṉ tōttiram
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

070. அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu