திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பழமலையோ கிழமலையோ
paḻamalaiyō kiḻamalaiyō
அருணகிரி விளங்க வளர்ந்த சிவக்கொழுந்து
aruṇakiri viḷaṅka vaḷarnta sivakkoḻuntu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

069. பெரியநாயகியார் தோத்திரம்
periyanāyakiyār tōttiram