திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தனித் திருப்புலம்பல்
taṉit tiruppulampal
திருப்புகழ்ச்சி
tiruppukaḻchsi
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

092. பரம ராசியம்
parama rāsiyam