திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனந்த நடனப் பதிகம்
āṉanta naṭaṉap patikam
சிவ பரம்பொருள்
siva paramporuḷ
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

077. சிவகாமவல்லி துதி
sivakāmavalli tuti

No audios found!