திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆனந்த களிப்பு
āṉanta kaḷippu
வெண்ணிலா
veṇṇilā
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

103. பாங்கியர்க் கறிவுறுத்தல்
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal