திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்பெருஞ்சோதி அட்டகம்
aruṭperuñsōti aṭṭakam
சிவபதி விளக்கம்
sivapati viḷakkam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

004. பதி விளக்கம்
pati viḷakkam

No audios found!