திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆற்றாமை
āṟṟāmai
மாயைவலிக் கழுங்கல்
māyaivalik kaḻuṅkal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

007. நான் ஏன் பிறந்தேன்
nāṉ ēṉ piṟantēṉ

No audios found!