திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நான் ஏன் பிறந்தேன்
nāṉ ēṉ piṟantēṉ
முறையீடு
muṟaiyīṭu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

008. மாயைவலிக் கழுங்கல்
māyaivalik kaḻuṅkal

No audios found!