திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இறை எளிமையை வியத்தல்
iṟai eḷimaiyai viyattal
உண்மை கூறல்
uṇmai kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

035. அபயம் இடுதல்
apayam iṭutal

No audios found!