திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருமுன் விண்ணப்பம்
tirumuṉ viṇṇappam
அபயம் இடுதல்
apayam iṭutal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

034. இறை எளிமையை வியத்தல்
iṟai eḷimaiyai viyattal

No audios found!