திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிற்சத்தி துதி
siṟsatti tuti
ஆனந்தானுபவம்
āṉantāṉupavam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

068. பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai

No audios found!