திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்பெருஞ்ஜோதி என் ஆண்டவர்
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
இறை எளிமையை வியத்தல்
iṟai eḷimaiyai viyattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

033. திருமுன் விண்ணப்பம்
tirumuṉ viṇṇappam

No audios found!