திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai
திருவருட் பேறு
tiruvaruṭ pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

030. பிரியேன் என்றல்
piriyēṉ eṉṟal