திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபயத் திறன்
apayat tiṟaṉ
பிரியேன் என்றல்
piriyēṉ eṉṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

029. பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai

No audios found!