திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இன்பத்திறன்
iṉpattiṟaṉ
அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

093. சிவயோக நிலை
sivayōka nilai

No audios found!