திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal
திருவடி நிலை
tiruvaṭi nilai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

043. இறை திருக்காட்சி
iṟai tirukkāṭsi

No audios found!