திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
காட்சிக் களிப்பு
kāṭsik kaḷippu
இறை திருக்காட்சி
iṟai tirukkāṭsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

042. கண்டேன் கனிந்தேன் கலந்தேன் எனல்
kaṇṭēṉ kaṉintēṉ kalantēṉ eṉal

No audios found!