திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம்
piḷḷaip peru viṇṇappam
ஆன்ம தரிசனம்
āṉma tarisaṉam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

021. சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ