திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
நற்றாய் செவிலிக்குக் கூறல்
naṟṟāy sevilikkuk kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

078. தலைவி வருந்தல்
talaivi varuntal

No audios found!