திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal
தலைவி வருந்தல்
talaivi varuntal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

077. தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal

No audios found!