திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவருட்பேறு
tiruvaruṭpēṟu
கைம்மாறின்மை
kaimmāṟiṉmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

086. நெஞ்சோடு நேர்தல் (தில்லையும் பார்வதிபுரமும்)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)

No audios found!